1. Z pochodu mám obavy, co mám dělat pro svou bezpečnost?
Doporučujeme občanům, aby se během dneška v době od 13 hodin do přibližně 20. hodiny večerní nezdržovali v místech plánované trasy pochodu nebo jejich bezprostřední blízkosti. Na těchto místech neparkujte svá auta a dodržujte dopravní značení a respektujte pokyny policistů. Počítejte s tím, že můžete zůstat stát v koleně, když policie přeruší kvůli průvodu provoz.

2. Když už do centra města musím, bydlím tady, nebo tam pojedu na nákup, jak se chovat, na co si dát pozor?
Policisté doporučují dbát především jejich pokynů. Dejte si pozor na zákazy parkování, policisté mohou nechat vaše auto odtáhnout. V případě, že chcete předejít konfliktům, k demonstrujícím se vůbec nepřibližujte.

3. Chci se některé z protestních akcí zúčastnit. Jak se chovat, co se smí a co ne, abych nebyl zatčen a neměl problémy?
Především je třeba dodržovat shromažďovací zákon. V něm kupříkladu stojí, že musíte mít viditelný obličej, tedy nesmí být překryt šátkem. Kukly a podobné věci nechte doma. Do pochodu si neberte žádné zbraně ani oblečení, které by mohlo být spojováno s jakýmkoliv hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka. Stejně tak budou policisté hlídat případné projevy rasismu. Dále budou dbát na dodržování pořádku, snažit se zamezit výtržnostem a ničení cizího majetku.