Cévní mozková příhoda
Tento týden byl chat fakultní nemocnice spojený s Evropským dnem mozku, který připadá na 11. březen.
• Mozek je nejsložitější a zároveň nejdokonalejší orgán lidského těla, který integruje a řídí veškeré informace a podněty našeho těla z vnitřního a vnějšího prostředí.
• Jedním z nejzávažnějších, bohužel také nejčastějším akutním onemocněním postihujícím mozek je cévní mozková příhoda – iktus.
• Většinou vzniká v důsledku uzávěru mozkové tepny krevní sraženinou, případně prasknutím cévy.
• Jaké jsou dnes nové metody moderní léčby cévní mozkové příhody? Jaké jsou možnosti prevence nebo rizikové faktory našeho chování, které napomáhají 
k vyššímu výskytu této choroby? Na tyto i další otázky odpovídal přednosta Neurologické kliniky a vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra FN Plzeň MUDr. Jiří Polívka, CSc.

Fakultní nemocnice Plzeň dává na svých webových stránkách jednou týdně veřejnosti možnost zeptat se odborníků na specifické téma. Tento týden se lidé ptali na webu FN Plzeň na téma cévní mozkové příhody – mrtvice. Na jejich dotazy odpovídal přednosta Neurologické kliniky a vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra FN Plzeň MUDr. Jiří Polívka, CSc.

Dobrý den, vloni jsem prodělala cévní mozkovou příhodu - prasklou cévku, tzv.bez důvodu, nebyl nutný operativní zákrok, v nemocnici jsem strávila necelý měsíc.Výsledky z CT jsou v současnosti v normě. Jaká je možnost opakování? Po příhodě mi zůstal třes rukou - na doporučení neurologa navštěvuji psychologa - zatím beze změny. Je šance na zmírnění? Ja nějaké nebezpečí při letu letadlem - změna tlaku? Je mi 59 let, nepiji, nekouřím, celý život aktivně sportuji. Děkuji, Vlaďka
Musel bych znát konkrétní situaci. Obecně je riziko opakování iktu větší než je vznik prvního iktu ve stejně staré populaci. tedy předchozí iktus je určitým rizikovým faktorem dalšího iktu. Ale zase po proběhlém iktu je obvykle uplatňována tzv. sekundární prevence, tedy soubor opatření, aby se člověk pokud možno vyhnul dalšímu iktu nebo srdečnímu infarktu. Ať jsou to léky nebo důraz na zdravý životní styl včetně například pohybové aktivity a výživy. Je dobře, že Vaše CT je příznivé. Jde o jeden kamen v mozaice. Je třeba, aby byly příznivé hodnoty krevního tlaku, ckrevního cukru, krevních tuků a j. Třes nebývá obvykle jako následek proběhlého iktu. Letecky cestovat můžete, nebojte se. Určitě se na cestu těšíte, přispěje to k Vašemu dobrému pocitu a optimismu.

Lze nějak s tímto problémem bojovat i přes různé preventivní reklamy a zvyšující se epidemii obezitních pacientů? Tommy
Ano, odpověděl jsem podrobně v komplexu předchozích otázek. Bohužel reklamy jsou od toho, aby byly lákavé. A dobroty nám samozřejmě chutnají, stejně jako našim domácím mazlíčkům. Také je mají radši než granule. Nemáme srdce jim je nedopřát. Nemáme srdce si ty naše dobroty odepřít. Nejde o to si je úplně zakázat, ale živit se s rozumem. Našim pacientům v rámci sekundární prevence proto nezakazujeme šmahem úplně všechno "škodlivé". Ale říkáme jim, ať si to dají "za odměnu", že pro sebe zase jinak, třeba pohybovou aktivitou, udělali podstatně víc, než co jakoby pokazí tím dobrým kouskem jídla.

Mám mnoho stresu v práci a cítím na sobě že jsem v trvalém pressu, mnoho mi taky nepřispívá k dobrému stavu přílišné rozčilování, mohou tyto věci mít s Cévní mozkovou příhodou souvislost? Jak lze tomu předejít co pro sebe mohu udělat? Tommy
Podrobně jsem na Vaši otázku odpověděl v předchozí otázce. Přemíra stresu zdravá opravdu není. Bohužel současný životní styl je ohledně stresu velmi náročný. V minulosti ale to nebylo o moc jednodušší, ať už se jedná o válečná období nebo o období opravdové bídy a zajištění těch nejzákladnějších životních potřeb. Jde pořád o otázku náhledu na věc a otázku priorit. Stresové situace nás nesmí pohltit. Každý bychom si měli uvědomit, co je naší prioritou. Ani v autě nejezdíme pořád na plný plyn. Samozřejmě práce a život naplno jsou důležité, přitažlivé a baví nás (nebo se jich zase naopak bojíme a stresují nás). Ale i tak tím hlavním, o co by nám mělo jít, je život v optimismu, životní radosti, kvalitníé a dlouhý život náš i našich blízkých.

Může člověk dostat mrtvici z přemíry stresu, třeba při velkém emocionálním zážitku či rozčílení? Děkuji, Petr K.
Stres zvyšuje dyskomfort, dochází k aktivizaci tzv. stresových hormonů, zvyšuje se například krevní tlak. Dlouhodobý stres se podílí na rozvoji arteriální hypertenze a vzniku a rozvoji aterosklerózy. Proto životní styl s dlouhodobými stresy není optimální. Je faktem, že i při jednorázovém například extrémním rozčilení se to vše aktivizuje rovněž. Může tedy dojít například i k prasknutí mozkové cévy. Jedná se však o mimořádné situace - ani v běžném relativně klidném životě se stresovým situacím nevyhneme a přežijeme je bez úhony.

Dobrý den, pane doktore, je pravda, že průvodním zjevem cévní mozkové příhody je zvracení a průjem? Moje matka zemřela na tuto závažnou nemoc a pamatuju si jako dítě, že toto se říkalo. Děkuji za Vaši odpověď. Magdalena
Zvracení ano, průjem ne.
Zvracení bývá průvodním jevem především těžkých, život ohrožujících mozkových cévních příhod.
U zvláště těžkých iktů, kdy jsou poruchy vědomí, může dojít i k samovolnému odchodu stolice.
MUDr. Jiří Polívka, CSc. - 10.3.2015 14:29:00

Můj kamarád 55 let prodělal září 2014 cévní mozkovou příhodu. Je ještě možné, aby se mu omezená hybnost pravé ruky zlepšila rehabilitací po tak dlouhé době? Monika Levá
Ano, je to možné. Rehabilitace, cvičení pohybové aktivity a celková aktivizace nemocného mají velký význam. Mozek má významnou vlastnost, kterou je plasticita. Díky ní se mohou aktivovat jiné části mozku v okolí postižení iktem, které mohou do určité míry, někdy z části, jindy podstatně, nahradit poškozenou funkci. Ale spontánně k tomu nedojde. Mozek potřebuje stimulaci, které se mu právě dostává rehabilitací, cvičením, fyzioterapií, ergoterapií. Prostě aktivitou.
A k tomu samozřejmě je třeba celková snaha nemocného, kterého musíme přesvědčit, že stojí za to se poprat často i s velmi těžkou pohybovou nebo řečovou poruchou, že stojíé za to žít, i když jinak. To je cílem našeho snažení. Nejde tedy jen o léčbu jako takovou, ale celkové vedení toho nemocného, poučení a zapojení jeho rodiny do péče. Jde opravdu o komplexní péči. Svoji roli tu má i Edukační centrum iktového programu, které jsme na Neurologické klinice založili jako vůbec první v ČR.

Dobrý den, jaké jsou předpoklady, aby člověk mozkovou příhodu přežil? (Čas, první pomoc) Děkuji, František Nývlt
Menčí část akutních mozkových cévních příhod (až téměř 1/3) je ihned nebo nevyhnutelně smrtelných. To tehdy, když je mozkové postižení tak rozdáhlé a/nebo v takové důležité části mozku jako například mozkový kmen (viz. předchozí dotazy), že opravdu při veškerém snažení není slučitelné se životem.
Obecně, a tedy v těch případech, kdy lze iktus přežít, záleží významně na čase, kdy je poskytnuta adekvátní pomoc, a na kvalitě léčby. Záleží tedy na tom, aby se člověk s akutním iktem dostal co nejdříve do příslušné nemocnice (dnes jsou vytvořena tzv. Komplexní cerebrovaskulární centra a Iktová centra) a dále aby byl rychle a kvalitně diaagnostikován a co nejrychleji se zahájila optimální léčba. Jsou dány přesné postupy, jak má být diagnostika a léčba prováděna. Pro laickou veřejnost platí, že při podezření na vznik iktu je nutno bez otálení zavolat záchrannou zdravotní službu, tísňové volání na číslo 155 případně na číslo 112 a vyčkat příjezdu zdravotníků.

Dobrý den pane doktore, jaká je prevence proti cévní mozkové příhodě? Lze jí předejít například správnou životosprávou, pohybem atd? Děkuji, Katka
Již jsem odpověděl v předchozím dotazu. Preventivní opatření jsou základem a obecně znamenají zdravý, aktivní životní styl. Na tzv. primární prevenci (abychom vůbec nedostali iktus nebo srdeční infarkt) záleží ze všeho nejvíc.
Jde o kvalitní pestrou zdravou výživu, dostatek tělesné aktivity, chůzi, rekreační (samozřejmě i závodní) sportování, nekouření, nepožívání velkých množství alkoholu, činorodost a životní radost. Jde o to, abychom se ve zdraví dožili vysokého věku. Tedy o kvalitu a délku života. Obojí opravdu můžeme do značné míry ovlivnit my sami. důležité je k tomu vést děti odmalička.
Naopak významnými rizikovými faktory je kouření, vysoký krevní tlak, přejídánía nevhodné složení potravy, které způsobuje obezitu, podílí se na rozvoji vysokého krevního tlaku, cukrovky, poruchy tukového metabolismu) a také požívání vyššího množství alkoholu. Za zdravotně relativně nezávadné množství alkoholu je považováno u zdravého dospělého člověka 2-3 dcl. vína nebo 1-2 půllitry piva nebo 0,05 l destilátu za den. Ne tedy všechno dohromady.

Pane doktore, jaké jsou příznaky cévní mozkové příhody? Poznám jako laik včas, že jde možná o minuty? Ivana B.
Iktus neboli akutní cévní mozková příhoda, postihuje mozek, respektive některá jeho centra, podle toho, kde je mozková céva uzavřena, případně kde praskne. Mozek se za uzávěrem nebo vylitou krví poškodí. Vznikají tedy logicky tzv. ložiskové příznaky (analogie jako částečné poškození koruny stromu). Tehdy obvykle vzniká porucha hybnosti na jedné straně těla (polovina obličeje, horní a dolní končetiny). Může vzniknout také porucha citlivosti opět na jedné straně těla, často vzniká (zároveň) porucha řeči nebo rozumnění, někdy porucha zraku, závrať, neschopnost udržet vzpřímenou polohu, neschopnost chůze. Může být a nemusí bolest hlavy, zvracení. Důležité je vědět, že velmi často "iktus nebolí" a nemocní zbytečně vyčkávají. Ztrácíme tak drahocenný čas pro možnost léčby. V některých případech, zejména při postižení důležitých center v mozkovém kmeni (analogie jako kmen stromu), vzniká porucha vědomí, ve zvlášť těžkých případech porucha základních životních funkcí - dechu a srdeční aktivity.

Dobrý den, můj tatínek zemřel na mozkovou mrtvici. Mám díky lékům stabilní tlak, také si hlídám cholesterol. Nicméně ta dispozice tam určitě je. Jak se mám ještě chránit? Jana K.
V některých případech je genetická zátěž významná,týká se však především nemocných, kteří příhodu dostanou v mladém věku. Protože věk je nezávislý rizikový faktor, rodinná zátěž se nebere jako vysoká při vzniku příhody po 60. roce věku. Proto se nemusíte obávat. Léčba tepenné hypertenze je velice významná, stejně jako dodržování zásad zdravého životního stylu. K tomu patří zdravá výživa, nekuřáctví, tělesná aktivita, prostě aktivní životní styl. Na něm výrazně záleží nejen délka, ale i kvalita života.

Neurologická klinika

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Plzni v letošním roce slaví 70 let své existence.

Z původního malého pracoviště byla v průběhu let vytvořena moderní špičkově vybavená klinika, jejíž stočlenný kolektiv personálu s vysokou erudicí zajišťuje komplexní hospitalizační i ambulantní diagnosticko-léčebnou péči v celém rozsahu oboru neurologie.
Lůžkovou část tvoří Jednotka intenzivní péče-Iktová jednotka s 6 lůžky, standardní oddělení s 43 lůžky, z nichž menší část je vyčleněna pro dětské pacienty, a jednolůžková videomonitorační jednotka. Ambulantní část kliniky obsahuje veškeré subspecializace oboru neurologie a dětské neurologie.

V roce 2014 bylo na Neurologické klinice hospitalizováno celkem 2688 pacientů a bylo provedeno 43 720 vyšetření.