V následujících týdnech se vydáme na sever okresu do Hlinců. Obec leží 12 kilometrů východně od Kralovic. Název byl odvozen od slova hlína, která se používala v nedalekém hliništi k pálení cihel. V minulosti se uváděla také pojmenování Hlínec, Hlinec, Hlincz nebo Hlinč. Středeční díl věnujeme špejcharu. Za poskytnuté snímky děkujeme starostovi Petru Jiráskovi.

První dochovaná zmínka o obci pochází z roku 1361. K tomuto roku ji vlastnil Oldřich z Hlohovic. Husitské války velkou část vsi zničily. Na životě obce se také značně podepsala třicetiletá válka. V průběhu těchto válečných konfliktů zanikla asi polovina zdejších usedlostí. V roce 1621 žilo v Hlincích pouze 21 obyvatel. Obec se začala opět postupně rozrůstat v druhé polovině 17. století. Od první třetiny 18. století až do zániku feudálního řádu byly Hlince součástí panství Chříč. V posledním desetiletí 19. století spadala obec pod hejtmanství a okres Kralovice. Tehdy zde stály bezmála čtyři desítky domů, v nichž žilo 267 obyvatel české národnosti. V provozu byla škola jednotřídka a vápenice. V letech 1948-1989 byly Hlince spravovány Místním národním výborem ve Chříči. Po roce 1990 se obec opět osamostatnila a byl zde zřízen obecní úřad.

Krampus v Malešicích.
OBRAZEM: Krampusové řádili