Snímky zachycují život v obci v době mezi dvěma světovými válkami a v období Protektorátu Čechy a Morava.

Poděkování za poskytnuté snímky patří občanům Příšova.