V pátečním vydání přineseme fotografie z Křimic, dnešního 5. plzeňského obvodu. První písemná zmínka pochází z roku 1245, kdy zde žil Půta z rodu Drslaviců. Od roku 1448 do bitvy na Bílé hoře v Křimicích panoval rod Točníků, poté obec patřila pánům z Vrtby.

Křimice se začaly rozvíjet během průmyslové revoluce. Postaven byl pivovar, mlýn či cukrovar. Začalo se zde pěstovat věhlasné zelí. S rozvojem Plzně začali přibývat obyvatelé i v Křimicích, což si vyžádalo postavení základní školy.

V roce 1973 byly Křimice připojeny k Plzni. V obci zanikl Místní národní výbor a až do roku 1991 byly Křimice součástí městského obvodu Plzeň 3. Dnes má městský obvod stále charakter spíše vesnický. Nejvýznamnější památkou je zámek vystavěný na místě původní tvrze v roce 1732. Objekt je nyní zpět v majetku rodiny Lobkowiczů, ale je ve značně dezolátním stavu. Zámecký park je přístupný veřejnosti a pravidelně se v něm pořádají Zámecké slavnosti i jiné akce.

Za poskytnuté fotografie děkujeme starostovi Vítu Mojžíšovi.