V roce 1902 byly v Kaznějově založeny první sokolské kroužky, které se o tři roky později staly základem pro založení tělovýchovné organizace Sokol. S přibývajícím počtem cvičenců se jevilo jako nutnost vybudovat vlastní hřiště. To také dokázali na místě dnešního fotbalového hřiště v severní části obce. V roce 1907 byla v Kaznějově založena Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ).

Vedle pravidelné cvičební činnosti chodili příslušníci DTJ na vycházky do okolí, připravovali besídky s dětmi, dělali přednášky, zúčastňovali se veřejných cvičení, dělnických manifestací, roznášeli letáky. V roce 1929 vznikl klub kopané, který si upravil hřiště U Škalů, později Na Dolíkách a od 50. let minulého století se hraje kopaná na bývalém sokolském hřišti na Drahotíně. Po sjednocení tělovýchovy byla organizace na začátku 50. let začleněna k ROH při chemické továrně a dostala název Jiskra (později Spolana a Lachema).

V rámci tělovýchovné činnosti v Kaznějově pracovala nebo pracuje řada oddílů. Oddíl ZRTV, který prováděl mimo jiné i nácviky na celostátní spartakiády, oddíl kopané, ledního hokeje, tenisu, odbíjené, vodních sportů, šachu, stolního tenisu nebo oddíl lyžování.

Ilustrační foto.
Město přispěje Boudě, Mladině i stepařům