Středeční vydání našeho Týdeníku věnujeme kaznějovským hasičům, jejichž sbor byl založen 1. listopadu 1894. Zakladatelem byl pan řídící učitel Fryček. Činnost sboru od té doby nebyla nikdy přerušena, kaznějovští hasiči byli činní i během obou světových válek a je tomu tak dosud.

Za poskytnuté podklady děkujeme starostce Evě Šimlové.