V pátečním vydání přineseme další fotografie ze severoplzeňských Brodeslav, tentokrát věnované místnímu Divadelnímu ochotnickému spolku Tyl.

Brodeslavská omladina v čele s Václavem Běláčem z Černíkovic, Prokopem Kovářem z Brodeslav a Josefem Peterkou z Bohů se v roce 1924 rozhodla uspořádat v obci představení, které mělo místním přiblížit ochotnickou činnost a získat tak stoupence. Nastudovali drama Adolfa Bognera Pytlák Martin.

Ke konci roku byl ustaven přípravný výbor, který byl pověřen řízením veškeré činnosti směřující k založení ochotnického spolku. Na Nový rok 1925 bylo sehráno další divadelní představení. Pak 29. ledna rozeslal přípravný výbor spolu s Místní domovinou a obecním zastupitelstvem po Brodeslavech oběžník, v němž zdůraznil nutnost založení spolku. Na počátku února se v hostinci U Babora uskutečnila schůze, na níž promluvil Antonín Telín, pozdější kronikář zdejšího spolku.

První valná hromada schválila název spolku Tyl. Byl zvolen první výbor a představenstvo. Členové byli rekrutováni vesměs z řad místních rolníků. Předsedou se stal František Babor, jednatelem a režisérem stavební asistent Antonín Telín. Spolek na první valné hromadě rozhodl, že ještě tentýž rok založí ve spolupráci s obcí také knihovnu. Založili ji na konci roku 1925, umístěna byla v soukromém bytě a obsahovala 67 svazků.

Spolek pořádal i dětská divadelní představení, organizoval oslavy či taneční zábavy. V intenzivní činnosti pokračovali ochotníci ještě další dva roky. Od roku 1928 začal spolek procházet krizí. V roce 1933 zmiňuje kronika jediné představení. Poté se zápisy odmlčují.

Za poskytnuté fotografie děkujeme manželům Vokáčovým a kronikáři, panu Litvínovi.