V záchraně z vody se pravidelně cvičí dvě desítky městských policistů.