Bodnutí sršně asijské je zhruba stejně nebezpečné jako bodnutí u nás běžné sršně obecné. Zdravému člověku tudíž větší nebezpečí nehrozí, ohrozit ale může alergiky. Na rozdíl od sršně obecné je ta asijská ale agresivnější, navíc při ohrožení dokáže člověka pronásledovat i na delší vzdálenost.

„Včera jsme dostali zprávu, že na jednom místě v Plzni poletují velké sršně, zaslané fotografie svědčily o tom, že se pravděpodobně jedná o sršeň asijskou. Dnes jsme vyrazili na místo a ověřili, že jde skutečně o tento invazní druh. Nyní se pokusíme najít hnízdo, kontaktujeme hasiče, kteří by je měli zlikvidovat, a budeme informovat místní úřad a veřejnost,“ vysvětlil v pátek 6. října Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Sršeň asijská
Sršeň zabiják je už u sousedů. V Česku by způsobila katastrofu

Výskyt sršně byl podle potvrzen ve čtvrti Skvrňany. Najít hnízdo je ale podle něj náročné i proto, že se nachází v zástavbě. „Dnes jsme sršeň viděli i chytili, máme chycených pár exemplářů, a teď se snažíme z těch dalších vypozorovat, kam lítají a kde mají hnízdo,“ řekl ČTK Görner.

Po hnízdě skupina pracovníků AOPK ČR pátrala v pátek u základní školy ve Skvrňanech, ale zatím neúspěšně. „Vzhledem k tomu, že sršně létaly od keřů, kde jsme je našli, přes budovu, byli jsme prakticky bez šance. Vypadalo to, jako by mířily od školy směrem do centra, kde je potok a vysoké stromy,“ sdělil po skončení akce Deníku Tomáš Görner.

Situaci budou dál sledovat, a to i přes víkend. „Hnízda sršňů asijských se hledají složitě, od pondělí bychom chtěli začít i s osvětovou kampaní mezi veřejností, která by nám mohla pomoci,“ dodal Görner.

Sršeň asijská
Černé scénáře se naplnily. Do Česka už dorazila sršeň zabiják

Odkud se do Česka sršeň asijská dostala, budou ochránci zjišťovat, zatím to nevědí.

Sršeň asijská je o něco menší než naše sršeň obecná, je tmavší a bezpečně se pozná podle žlutě zbarvených konců končetin. Tato sršeň je nebezpečná hlavně pro včely, které napadá v úlech. Hnízda sršně asijské jsou kolovitého až hruškovitého tvaru a mají vchod z boku. Nejčastěji bývají vysoko v korunách listnatých stromů nebo v lidských stavbách, výjimečně i v zemi.

Poprvé byla do Evropy zavlečena do Francie se zásilkou zboží z východní Asie. Od té doby se šíří západní Evropou. Letos v létě se objevila v Maďarsku u hranic se Slovenskem. Podle zkušeností ze zemí, kde jsou k dispozici dlouhodobé údaje (Portugalsko, Španělsko, Francie, Belgie), je důležité zajistit okamžitou likvidaci nalezených hnízd. Podcenění situace v prvních letech výskytu vede k jejímu trvalému usazení a k velmi obtížné likvidaci.

Invazní druhy se snadno šíří a jsou odolné.
Agresivní plevel získává na síle. Invazní druhy rostlin nevymýtí ani sekání

„V případě, že hnízdo nenajdeme, tak je pravděpodobné, že koncem října z něj vylítá větší množství jedinců, kteří jsou schopní přezimovat a druhý rok, pokud přežijí zimu a všechny nástrahy, se stát zakladateli nových hnízd," dodal pro ČTK Görner. Sršeň je podle něj schopná zimu v Česku přežít.

Protože sršeň asijská je schopna rychlého šíření, je důležité, aby byla podezření na její výskyt hlášena AOPK ČR, která zajišťuje sledování invazních druhů, sběr dat a je místem první reakce. Ta hlášení ověří, případně dále zajistí ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem likvidaci hnízd. Kontakty pro hlášení podezření na výskyt sršně asijské: invaznidruhy@nature.cz. Vhodné je doplnit fotografií, aby se vyloučila záměna s jiným druhem hmyzu, a případně přesnějším popisem.