Virtuální prohlídky, prohlídky zahrad, nádvoří a nebo bezbariérový přístup, tak se snaží památky v Plzeňském kraji vyjít vstříc návštěvníkům s handicapem.

Pro tělesně postižené je na Plzeňsku nejpřístupnější zámek Kozel. „Zámek byl už v osmdesátých letech přestavěn na zcela bezbariérový, takže celá prohlídková trasa je vhodná pro tělesně handicapované. Pro tyto návštěvníky máme také uzpůsobené stravovací prostory a toalety,“ řekl kastelán zámku Jan Polívka.

Zámek také dlouhodobě spolupracuje s institucemi pro seniory a postižené. „Hojně nás navštěvují domovy důchodců. Pravidelně k nám také přijíždějí lidé z Jedličkova ústavu z Prahy,“ dodal Polívka.

DO ŠPÝCHARU PLOŠINOU

Na hradě Švihov zajišťují zdravotně postiženým alespoň virtuální prohlídku. „Zřídili jsme speciální okruh Švihov bez bariér, což je virtuální prohlídka, která se koná v přízemí hradu. Lidé se tak mohou podívat pomocí promítací techniky do všech zpřístupněných prostor,“ popsal kastelán hradu Lukáš Bojčuk s tím, že není problém virtuální prohlídku kamkoliv na objednání dopravit. Doplnil také, že při pořádání kulturních akcí ve špýcharu je možno handicapované návštěvníky dopravit do sálu pomocí speciální plošiny.

V cisterciáckém klášteře v Plasích je bezbariérově přístupný venkovní areál a prohlídkový okruh klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Presbytář kostela však od lodě odděluje jeden schod nahoru. „Do míst jako barokní sýpka se kvůli množství schodů bohužel vozíčkáři nedostanou. Jsme je ale schopni dopravit hydraulickým výtahem do prvního patra konventu. Na tom je však potřeba se dopředu telefonicky domluvit,“ upozornil správce kláštera Pavel Duchoň.

Také jeden z nejznámějších šumavských hradů Kašperk není pro vozíčkáře příliš vhodný, jeho personál se ale snaží handicapovaným co nejvíce pomoci. „Člověk na vozíčku se bez problému dostane na nádvoří. Pokud má doprovod, může navštívit první patro budovy purkrabství, kde se nacházejí expoziční místnosti. Vozíčkáři bez doprovodu může pomoci také průvodce muž, ale to je potřeba dohodnout předem,“ sdělila hlavní průvodkyně Kašperku Jana Sázavská.

DOHODA NA KOZLU

Umožnit bezbariérový přístup na historické objekty není podle mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Markéty Slabové jednoduché. „Na památkách platí ochranný režim, nemůžeme do nich zasahovat, abychom je neponičili. Každý návštěvník je ale pro nás nesmírně cenný, i proto se snažíme jim co nejvíce vyhovět,“ uvedla mluvčí.

NPÚ a Národní rada osob se zdravotním postižením v roce 2017 uzavřeli na zámku Kozel memorandum o spolupráci, jehož součástí byla taktéž součinnost při zpřístupňování památek lidem s handicapem nebo např. podpora společných projektů.