Jen v ČR a SR jich spravuje a vlastní víc než sto. 8. ledna 1993 byla podepsána zakladatelská listina v malé kanceláři naproti výstavišti. „Byli jsme dva a podepisovali jsme listiny zakládající novou firmu. Tím prvním mužem jsem byl já a tím druhým můj německý přítel Günther Zembsch. Navázali jsme tak na dvouletou činnost firmy Curamed v ČR, kterou jsem provozoval od roku 1991 společně s mým velkým přítelem Rudolfem Meindlem,“ vzpomíná na zrod společnosti InterCora Ivan Hlaváček.

Výročí oslavila se svými zaměstnanci a spolupracovníky, stávajícími i s těmi bývalými, slavnostní večeří. U této příležitosti se rozhodli podpořit CENTRUM HÁJEK - registrované nestátní zdravotnické zařízení nabízející dětskou rehabilitaci. Jejich klienti jsou děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Firma InterCora darovala této organizaci šek na pořízení interaktivní tabule, která je vhodná pro děti na invalidním vozíčku nebo ve speciálních židlích. S edukačními programy ze všech oblastí života, které jsou uzpůsobeny všem věkovým kategoriím, jsou schopni najít využití pro velkou část jejich dětských klientů. V jejich centru se tak tento prvek stane důležitou součástí ergoterapie a speciální pedagogiky.