Instituce jako Techmania, DEPO2015, Zoologická a botanická zahrada, Západočeské muzeum a Západočeská galerie, Hvězdárna v Plzni a Rokycanech, DinoPark a Centrum robotiky se spojily, aby poskytly žákům od mateřských až po střední školy ucelenou nabídku neformálního vzdělávání. Nabídku ve formě brožury rozeslaly instituce do škol v Plzeňském kraji.

Neformální vzdělávací programy pomáhají pedagogům zprostředkovat žákům zkušenost s probíraným učivem a prohloubit jejich znalosti. Studentům umožní lépe porozumět nabytým znalostem.

Pokud bude pedagog na 2. stupni základní školy chtít prohloubit znalosti svých žáků v zeměpisu, v brožuře lehce zjistí, která z institucí mu vyhovuje. „Stačí si vybrat, který konkrétní program ho zajímá, a může ho s třídou navštívit,“ říká ředitel Techmanie Vlastimil Volák.