Vítězka je rehabilitační lékařkou a spoluzakladatelkou projektu Malá jóga. „Náš projekt zprostředkovává pohybovou aktivitu dětem s onkologickým onemocněním. Děti už často nejsou díky pokroku v lékařské péči léčeny v nemocnicích, ale ambulantně. Většinu času tak tráví doma, kde je někdy obtížné je přesvědčit k pohybu. Posíláme k nim naše vyškolené lektory, kteří je motivují, aby se hýbali a zabránili tak komplikacím, které někdy onkologickou léčbu doprovázejí,“ komentovala projekt, který funguje čtyři roky.

Tehdy začínal jen s pár dětmi. „V současné době máme zapojených asi 110 dětí, lektorů už máme také přes stovku a spolupráci jsme už navázali i s nemocnicemi na Moravě,“ pokračovala.

I přes vážné období, kterým děti procházejí, ji stále překvapují. „Děti si dokáží i přes chorobu život užívat, vytvořit si svůj vlastní svět. Jsou to prostě normální děti, které umí i zlobit,“ přiblížila prostředí, ve kterém lektoři Malé jógy pracují.

Motivaci pro další práci rozhodně neztrácí. „Motivuje mě spousta věcí, ale hlavně úsměv dětí a radost rodiny i to, že je to pro ně kontakt s běžným životem. Mohu jim tak přinést světlo do jejich příběhu, jak říká jeden můj kolega. A projekt také posouvá dál i naše lektory,“ řekla ještě k projektu, který by však podle ní tak dobře nefungoval bez skvělého týmu a Hany Luhanové.

Už samotná nominace byla pro matku malého syna překvapením. „Znamenalo to pro mě určité poděkování za to, co dělám, ale bylo to jen takové kratičké zastavení před návratem do běžného kolotoče. Do dnešního dne jsem na to nemyslela, měla jsem trochu trému, ale pak přišla radost. Letos jsem se po deseti letech vrátila do Plzně a jsem hrdá, že budu reprezentovat svůj rodný kraj,“ dodala vítězka.

Finalistky krajského kola Ženy regionu:

Aneta Sládková Králová - zájem o pohyb a lidské tělo ji přivedl ke studiu medicíny na Lékařské fakultě UK v Plzni a poté k práci rehabilitační lékařky ve FN Motol, kde se stará především o dětské pacienty. Před devíti lety ji navíc uchvátila jóga, které se od té doby naplno věnuje. V roce 2016 společně s Hankou Luhanovou, ředitelkou České asociace dětské jógy, založila spolek Malá Jóga, který zajišťuje smysluplnou pohybovou aktivitu dětem s onkologickým onemocněním v průběhu léčby a bezprostředně po ní. Cvičení probíhá tam, kde se děti cítí nejlépe, tedy v domácím prostředí. Snižuje se tak riziko infekce a zátěž spojená s dojížděním.

Jiřina Helíšková - ředitelka Hospice svatého Lazara, kde multidisciplinární tým doprovází nevyléčitelně nemocné v poslední fázi života. Lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelé poskytují profesionální paliativní léčbu v úzké spolupráci s fyzioterapeutkou, sociálními pracovnicemi a psychoterapeutkou a dalšími.

Lenka Oujiří - jeden z nejdůležitějších článků NF Šance onkoláčkům. Celým srdcem se ujala vedení internetového bazárku, díky kterému se jí a všem účastníkům aukcí daří měsíc co měsíc získávat pro onkologicky nemocné děti ohromné finanční prostředky.

Denisa Holá - stará se o prevenci nejen u dětí, které nemusí být ve svízelné životní situaci, ale jako jedna z mála i o ty, které jsou. Snaží se posílit jejich komunikační dovednosti, podpořit jejich sebedůvěru, s trpělivostí jí vlastní vysvětlovat, jak se dá předcházet různým útěkům před osobními problémy. Má na starosti i například poradenství pro mladistvé i rodiče, které je zcela zdarma.

Blanka Schröpferová - zakladatelka záchranné stanice S.O.S. Život pro koně v Miřkově u Horšovského Týna. Spolek od roku 2004 poskytuje zázemí a azyl týraným a nemocným koním i dalším zvířatům.

Jana Válová - ředitelka základní umělecká školy v Tachově. Škola má ve městě Tachov dlouholetou tradici – vznikla v roce 1953. V současné době školu navštěvuje okolo 800 žáků, kteří jsou vzděláváni ve všech 4 oborech – hudebním, výtvarném, tanečním i literárně dramatickém.

Bohumila Hajšmanová - nejprve založila menší agenturu, která se zaměřovala na domácí péči, ale její touha stále se zlepšovat vedla k vybudování organizace, která má desítky pracovníků. Víceméně z ničeho vybudovala společnost, která nabízí kromě domácí péče pečovatelskou službu, denní a týdenní stacionář, sociální i zdravotní služby.

Ivana Konášová - věnuje se dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, potýkajícími se často s opožděným vývojem a poruchami chování, učení a soustředění. Díky její práci v neplaceném předškolním programu Klubíčko, si děti, které by jinak v žádné školce nemohly být, osvojují základní návyky, předškolní znalosti a dovednosti, posilují schopnost soustředit se a hlavně si zvyknout na režim a kolektiv dalších dětí.

Jaroslava Frančíková - zakladatelka projektu Marmeláda s duší Pošumaví, který se od svého počátku zaměřuje na tradiční šumavskou výrobu džemů a marmelád. Je držitelkou mnoha mezinárodních ocenění, celorepublikových i těch regionálních.

Dagmar Špédlová - předsedkyně rady jednatelů a ředitelka nemocnice následné péče Svaté Anny, s.r.o. Nemocnice Svatá Anna v Plané doléčuje zdravotní potíže ze všech oborů medicíny zejména léčebnou tělesnou výchovou. Zároveň poskytuje individuální ošetřovatelskou péči a popřípadě i sociální služby.