Jejich názvy přitom nejsou náhodné. Nacházejí se totiž poblíž Sylvánského vrchu, který dal jméno i celé části města Sylván. Ta navíc vyrostla hned za sídlištěm Vinice, jehož název souvisí s pěstováním vinné révy v této oblasti v minulosti. Nedaleko se proto nacházejí i ulice s názvy Mutěnická, Pálavská nebo Znojemská.

Nedaleko Velkého boleveckého rybníka pak v Plzni najdeme poměrně čerstvou ulici Na Sudech a kousek odtud v Bolevci například ulici Hurvínkovu či Spejblovu. Jak se vlastně takové názvy pro jednotlivé ulice rodí?

„Rozhoduje vždy příslušná obec, ale navrhnout pojmenování nové ulice, nebo přejmenování staré, může kdokoliv. U nás v Plzni o tom pak rozhoduje příslušný obvod, na jehož území se ulice nachází,“ říká Michal Vrba, vedoucí oddělení dopravních přestupků Magistrátu města Plzně. Pokud by tedy kdokoliv měl nějaký návrh, musí se obrátit na místní zastupitelstvo. Při návrzích je ale potřeba dodržet určitá pravidla. Název by neměl být zaměnitelný s jiným už existujícím názvem. Podobnost není přímo zakázaná, v Plzni najdeme například ulici Železniční i Železničářskou, ale vždy je lepší volit odlišnější názvy. Platí také, že se ulice nepojmenovávají jmény žijících osobností veřejného života a uvádějí se vždy v českém jazyce.

Nové ulice Sylvánská a Na Ryzlinku na mapě
V Plzni na Lochotíně vznikly dvě nové ulice

Zvyklostí je dodržovat ve jménech ulic tematickou logiku názvů, což je příklad v úvodu uvedených ulic Sylvánská a Na Ryzlinku. S návrhem na pojmenování té druhé přišel místostarosta Městského obvodu Plzeň 1 Jiří Rezek. „Je to název, který zapadá do vinného názvosloví v okolí. Možná to turisty v hlavním světovém městě piva překvapí, ale název Na Ryzlinku odkazuje na jedny z nejpopulárnějších odrůd bílých vín, ryzlink vlašský a rýnský,“ prozrazuje Rezek. Jména ulic potěší například hudebně vzdělané obyvatele Plzně v Bolevci, kde najdeme ulice Jaroslava Ježka, Bohuslava Martinů, Fibichovu, Janáčkovu nebo Jakuba Jana Ryby. Ulicemi se sladkými názvy jako Rybízová, Ostružinová či Borůvková se pak můžeme projít v Červeném Hrádku.

Označování ulic se v Evropě začalo objevovat už ve středověku, kdy bylo potřeba orientovat se v rozrůstajících se městech. První názvy se vztahovaly k významným stavbám v konkrétní ulici jako třeba Pivovarská nebo Kostelní. Obvyklé byly i názvy charakterizující jejich tvar, polohu či směr např. Kolmá, Západní nebo Klatovská, protože pomáhaly obyvatelům s lepší orientací ve městě. Pojmenovávání ulic po významných osobnostech a dějinných událostech přišlo později. Dnes ulice a veřejná prostranství dostávají svá jména nejčastěji po starých historicky doložených názvech, což je příklad již zmíněné ulice Na Sudech nebo podle zeměpisných názvů států, zemí a měst jako Regensburská nebo Gerská. Každá z více než tisíce ulic Plzně a jejího okolí má svoji historii včetně svých názvů. Najdeme mezi nimi slavné rodáky, historické okamžiky nebo přírodní motivy.

Přesto z té pestré palety plzeňských ulic jedna svým názvem vyčnívá. Je na Nové Hospodě a jmenuje se Bezejmenná.

Ve Sportovním areálu na Prokopávce v Plzni-Bolevci už veřejnosti slouží čtyři nová hřiště na plážový volejbal. Díky nafukovací hale je mohou lidé využívat i v zimních měsících.
Možnosti v areálu na Prokopávce rozšířila nová hřiště na plážový volejbal