Podle Plzeňské teplárenské, v níž má město podíl 65 procent a zbylých 35 procent skupina EPH miliardáře Daniela Křetínského, je zvýšení o 4,8 % minimální. Měsíční výdaje za teplo a teplou vodu by se běžné čtyřčlenné domácnosti s roční spotřebou 25 GJ zvýšily o méně než 100 korun. I toto zdražení tepla je zásadně nižší, než jaké oznámily ostatní české teplárny. „Naším původním cílem byl nulový nárůst cen, jehož podmínkou bylo, aby Evropská komise akceptovala českou legislativu, která měla po omezené období zmírnit vliv povolenek na teplárenství. Bohužel tato notifikace zatím neproběhla. Po jejím případném schválení jsme připraveni tento pozitivní vliv okamžitě promítnout do cen tepla,“ vysvětlil generální ředitel Plzeňské teplárenské Václav Pašek.

V případě standardního uplatnění pravidel regulace by firma mohla podle něj zvýšit cenu tepla až o 50 %. K tomu nedojde, protože aktuálně přijatá vládní legislativa, konkrétně takzvané zastropování cen výrobců elektřiny a daň z neočekávaných zisků, ponechala teplárnám určitý prostor pro tvorbu zisku v segmentu prodeje elektrické energie a akcionáři Plzeňské teplárenské směřují k dohodě, že tento zisk využijí na dotaci cen tepla. Valná hromada společnosti projedná tento návrh v pondělí 12. prosince.

Někdo s autem zbořil za obcí Krukanice boží muka a ujel pryč
Někdo s autem zbořil za obcí Krukanice boží muka a ujel pryč

„Vysoké ceny energií se velmi negativně promítají do životní úrovně většiny obyvatel. Nejvýznamnějším účtem domácností jsou právě náklady na vytápění. Rozhodli jsme se proto, že vyšší výnosy z prodeje elektřiny, kterou naše teplárna zjednodušeně vyrábí jako vedlejší produkt při produkci tepla, využijeme na minimalizování dopadů zdražování. Obyvatelé a firmy z Plzně, kteří jsou napojeni na systém centrálního zásobování teplem z našeho zdroje, tak budou ochráněni před dopady energetické krize, a to díky vládnímu zastropování cen energií a přístupu našich akcionářů k cenotvorbě tepla,“ říká k tomu Václav Pašek.

Primátor města Plzně Roman Zarzycký konkrétní procenta, o které se má teplo v Plzni zvýšit, zatím nechce komentovat. „Se zástupci Plzeňské teplárenské a EPH máme dlouhodobě naplánované jednání. Do doby jeho konání se zatím k věci nebudu vyjadřovat“.

K získání rekordu přispěly i Kristýna Katrlíková z plzeňské Doubravky s dcerou Izabelou (zprava).
Rekordu v počtu Mikulášů, čertů a andělů přispěla i malá čertice Izabela

Případné navýšení cen tepla budou zastupitelé projednávat 12. prosince od 8 hodin, zástupce vedení města pak stanovisko radnice přednese na valné hromadě teplárny, která začne o dvě hodiny později. Představenstvo teplárny může rozhodnout o zvýšení ceny do pěti procent, větší nárůst musí schvalovat valná hromada teplárny.

Plzeňská teplárenská dodává teplo do více jak 54 tisíc plzeňských domácností, což představuje přibližně 163 tisíc obyvatel města z celkového počtu 180 tisíc obyvatel Plzně. Současně dodává teplo i do škol, školek, zařízení sociální péče, zdravotnických zařízení a plzeňských firem.