Hrobku otevřeli místní hasiči za přítomnosti touškovského faráře, zástupce památkové péče a archeologa Martina Čechury, který celý průzkum vedl.

„Dle záznamů v kronice byla tato hrobka naposledy otevřena roku 1871,“ uvedl zastupitel Města Touškova Petr Komanec. „Hrobka se otevírá v tomto kulatém výročí z důvodů prozkoumání místa, jeho zdokumentování a zaměření. Fotografie z celé akce a samotné hrobky budou pak následně představeny obyvatelům Města Touškova při akci Noc kostelů 28. května,“ dodal Komanec.

Archeologa při zkoumání hrobky překvapilo, že do ní nevedou žádné schody. „Pod náhrobní deskou se nachází malý vstupní „předpokoj“, odkud je vchod do samotné hrobky. Rakev se nachází přímo naproti tomuto vchodu. Poměrně zajímavé je celkové uspořádání, protože z kostela do hrobky nevedou žádné schody,“ uvedl Čechura s tím, že má k dispozici 150 let starý popis celé hrobky.

„To je samozřejmě zcela výjimečné. Asi nejzajímavější věcí je svatý obrázek uložený v rakvi. Touškovský probošt byl po smrti vybaven luxusním oděvem, růžencem s medailony a svatým obrázkem,“ vysvětlil dále Čechura. Z celého průzkumu vytvoří archeolog detailní zprávu, která se následně založí do farní kroniky.

Celou akci pořádal spolek Náš Touškov ve spolupráci s místním farářem. „Touto akcí chceme mj. podpořit veřejnou sbírku na pořízení nového zvonu do věže kostela, kterou jsme vyhlásili v loňském roce. Velký zvon, který tu máme, je více než 300 let starý. Je v havarijním stavu a hrozí, že by mohl prasknout, čímž by věž zůstala bez zvonu. Z tohoto důvodu jsme se spolu s místní farností rozhodli vytvořit sbírku na pořízení nového znovu, který by se měl v letošním roce odlít,“ uvedla Kateřina Duchková ze spolku Náš Touškov.

„Rádi bychom, aby se i díky této akci podařilo dovybrat cílovou částku, která činí jeden milion korun. Za tuto částku se podaří odlít samotný zvon, pořídit nové příslušenství a zbyde i na opravu zvonové stolice. K dnešnímu dni máme vybraných 520 tisíc korun,“ dodala Duchková.