Podvodník je za mřížemi, ale úvěrová firma chce peníze po hospodském. I se soudními výlohami se už částka vyšplhala téměř na sto tisíc korun. Stání u soudů se táhne už osm let. Jméno podvedeného muže redakce zná, ale respektuje jeho přání zůstat v anonymitě.

„Můj klient si chtěl koupit notebook. Přišel do prodejny DXT Computers a uzavřel franchisingovou smlouvu. Tehdejším jednatelem byl jistý Jiří Podzimek. Sepsali spolu smlouvu a zaplatila se záloha sedm tisíc korun s tím, že zboží přijde do pěti dnů,“ tvrdí advokát hostinského František Koranda.

Ale počítač nepřišel a nikdo nevolal. Tak se muž rozhodl do obchodu zajet. Když přijel na místo, obchod byl zavřený, rolety stažené. Později se od policie dozvěděl, že vypečený podnikatel má na svědomí více podvedených lidí. Vybral totiž od firmy Home Credit peníze za úvěrové smlouvy a zmizel s nimi do irského Dublinu. Byl na něj však vydán evropský zatykač, a tak ho policisté po čtyřech letech dovezli zpět do ČR, kde byl za podvody odsouzen k několika letům vězení.

„Mému klientovi vrátil sedm tisíc korun zálohu, ale firma Home Credit po něm chce nyní zaplatit počítač, který nikdy nedostal. Je to celé absurdní. V dnešní době je celková částka i se soudními poplatky 98 198 korun,“ dodal právník. Celou částku musel hospodský do čtrnáctého března uhradit, jinak mu hrozila exekuce.

Podle firmy Home Credit je však jejich postup správný. Z jejich dokumentů vyplývá, že hostinský uzavřel s prodejcem počítačů kupní smlouvu. Home Credit Finance, a. s., mu na zboží půjčila peníze s tím, že je dala přímo panu Podzimkovi. Kupující se zavázal peníze společnosti Home Credit splácet. Uzavřeli tedy úvěrovou smlouvu.

Tím, že prodejce zboží nepředal, byla porušena právě kupní smlouva. „Home Credit, a. s., požaduje, aby byla plněna povinnost, která vyplývá z úvěrové smlouvy, tedy aby kupující svoje závazky splácel,“ řekla tisková mluvčí firmy Eva Rimnáčková.

Hostinský prý tedy musí celou záležitost řešit s prodejcem počítačů, protože on je ten, kdo ve věci postupoval nezákonně. „Byla totiž porušena kupní smlouva, nikoliv úvěrová. Ta stále platí a Home Credit má právo peníze požadovat,“ dodala mluvčí společnosti.

Kauza má ale pokračování. V úvěrové smlouvě byly na zadní straně takzvané rozhodčí doložky. Městský soud v Brně, na který se podvedený zákazník odvolal, shledal smlouvu neplatnou. „Rozhodčí smlouva nebyla uzavřena platně. Pan Podzimek jednal v rozporu s dobrými mravy, a je neplatná,“ zaznělo v rozsudku u městského soudu.

Po soudním jednání se ale tentokrát odvolala firma Home Credit. Další líčení tedy pokračovalo u Krajského soudu v Brně. Ten rozsudek zrušil s tím, že rozhodčí řízení je platné. „Musíme se tedy s klientem dovolávat k nejvyššímu soudu a doufat ve spravedlnost,“ dodal advokát Koranda.