„Vystaveno je 89 děl od 80 soudobých umělců. Vydraženy budou fotografie, obrazy, šperky, grafiky a sochy,“ sdělil za hospic Viktor Glier. „Díla jsou podle součtu vyvolávacích cen v hodnotě 906 tisíc a doufáme, že budou všechna vydražena. Výtěžek poputuje na sbírkový účet a využije se na náklady spojené s přímou péčí o pacienty, na léky, zdravotnický materiál, polohovací lůžka a další,“ dodal Glier. Výstavu mohou zájemci zhlédnout do čtvrtka 16. května. Aukce se koná v sobotu 18. května v Měšťanské besedě.