K rezignaci prý Hosmana přiměla mediální kampaň kolem jeho osoby, která se rozpoutala poté, co vyšlo najevo, že podle všeho opsal svoji bakalářskou práci na právnické fakultě v Plzni. „Nerad bych poškodil město a proto jsem se takto rozhodl. Dál ale zůstanu zaměstnancem města a budu pracovat jako městský strážník,“ uvedl v úterý Hosman.

Jeho rezignaci projedná zastupitelstvo 12. listopadu. „Téhož dne ještě zastupitelé určí člověka, který povede městskou policii do doby, než skoční řádné výběrové řízení na nového velitele Městské policie Plzeň,“ vysvětlil radní Houdek.

Hosman dočasně složil funkci už 24. října s tím, že pokud se prokáže, že od svého bývalého nadřízeného Radoslava Sládka neopisoval, bude se smět vrátit. Od začátku totiž opisování popíral. Hosmanův právník Radek Ondruš ale později potvrdil, že jeho klient sice práci opsal, ale že mu to fakulta umožnila. Podle Ondruše práce prý neměla v žádném případě projít obhajobou.