Ve dvou dnech si členové Horské služby v praktické části mimo jiné procvičili resuscitaci, nácvik záchrany figurantů z volného terénu a také technické disciplíny. V těch trénovali vyproštění osoby z těžko přístupné strže pomocí transportního prostředku.

Horská služba trénovala na Šumavě dopravu zraněného z nepřístupné strže | Video: Zdeněk Vaiz

V místech kam se nedostane žádná technika a nelze využít ani vrtulník, nezbývá jiná možnost, než se ke zraněnému dostat např. pomocí lezecké techniky, uložit a zafixovat ho do speciálních nosítek a pomocí lan nosítka s osobou tažením nebo vlečením dostat do prostoru, kde už je možné zraněného předat kolegům k transportu pomocí dalších zásahových prostředků třeba skůtru, nebo terénního vozidla.

Na celém území Šumavy od Lipna až na Špičák pracuje u Horské služby 15 kmenových zaměstnanců. V zimním období je posilují další 4 sezónní zaměstnanci a stav doplňuje 43 dobrovolných členů. V Železné Rudě slouží 7 stálých a 12 dobrovolných členů Horské služby.