Severoplzeňské město Horní Břízu čekají změny. Zeptali jsme se starosty Vojtěcha Šedivce, co se v Horní Bříze chystá a co je nového. Nechali jsme jej reagovat i na některé otázky našich čtenářů. Rozhovorem s ním začíná týdenní návštěva města, které proslulo nejen výrobou keramických obkladaček.

Na křižovatce na Trnovou, Plzeň a Žilov by se měl, podle mých informací, stavět kruhový objezd. Je to pravda?

Ano. Stávající křižovatka není bezpečná svým charakterem pro řidiče, ani pro občany, kteří využívají autobusových zastávek umístěných v samotné křižovatce. Rovněž tudy mnozí řidiči projíždějí nepřiměřenou rychlostí. Z tohoto důvodu se při rekonstrukci křižovatky na podnět dopravního inženýra rozhodlo o výstavbě kruhového objezdu. Toto řešení „uklidní“ průjezd vozidel. Autobusové zastávky budou umístěny v blízkosti kruhového objezdu. Stavba by se měla realizovat okolo poloviny příštího roku. Financována bude Krajským úřadem za spoluúčasti města.

Máte v plánu opravovat ještě nějaké silnice nebo něco, co souvisí s dopravou?

V připravované koncepci města bylo a je zvýšení počtu parkovacích míst na sídlištích. V minulém roce jsme zrekonstruovali „odstavnou plochu“ s prašným povrchem s celkovými 5,2 milionů korun. Pro tuto akci jsme získali finanční dotaci ve výši 2 miliony korun od ministerstva financí a kromě „zkulturnění povrchu“ jsme zvýšili kapacitu odstavné plochy asi o dvě desítky stání.

Dalších sedm parkovacích míst jsme loni vybudovali v Družstevní ulici a v letošním roce v téže ulici dalších dvacet parkovacích míst. V sídlišti Na továrně je jich nových deset. V loňském roce jsme v této lokalitě rekonstruovali místní komunikaci mezi garážemi a rodinnými domky. Další případně budovaná parkovací místa musejí „zapadnout“ do stávajícího prostoru a zástavby.

Rovněž z nákladů Krajského úřadu má být v roce 2010 realizována rekonstrukce vozovky od čerpací stanice až na konec města ve směru k silnici Třemošná – Kaznějov. Rekonstrukce železničního přejezdu na této části komunikace se bude dle příslibu Českých drah realizovat v příštím roce s tím, že dojde ke snížení počtu kolejišť a ke vzniku samostatného „pásu“ pro chodce

Chtěli bychom vybudovat nový vjezd se zaměřením na nákladní dopravu do města. Tento vjezd bude navazovat na nový obchvat Třemošné a vyústí u Černého mostu, tedy u továrny, přímo v průmyslové zóně. Po realizaci tohoto přivaděče můžeme zamezit průjezdu nákladních vozidel oběma částmi města. Denně jich tu projede ke třem stům, hlavně přes lokalitu Na Továrně.

Po realizaci by se uzavřela komunikace do Třemošné, okolo hřbitova. Tato stávající silnice by byla ukončena ze strany od Horní Břízy nad hřbitovem a na této části komunikace chceme vytvořit pěší zónu.

Tato úprava by též znamenala podstatné snížení průjezdu vozidel ulicí Na Strži, která vede okolo sportovního areálu, a je tím pádem velmi využívána chodci, hlavně dětmi.

V rámci dotací ROP Jihozápad s využitím finančních prostředků EU, budeme v příštím roce opětovně žádat o dotaci na místní komunikace Dlouhá – Nad Sokolovnou a nově na komunikace v lokalitě V Jámě.

Tak to jsou velké plány. Máte ještě nějaké mimo dopravu?

Například dobudování kanalizační sítě s napojením na čističku odpadních vod. Prostřednictvím státního fondu životního prostředí žádáme o dotaci z Evropské unie. Po dokončení kanalizace máme v plánu, s ohledem na bezpečnost chodců, vybudovat chodník od čerpací stanice směrem bytovému domu, bývalému hotelu Keramik a následně i v lokalitě Pod horami. Rovněž nesmíme zapomenout na nutné postupné rekonstrukce v základní škole a obou mateřských školkách.

Děje se už něco nového s prázdnými továrními halami?

Ve spolupráci s firmou Lasselsberger se snažíme, aby tady vznikly nové pracovní příležitosti a do areálu se přistěhovaly nové firmy. Od příštího roku tu zahájí činnost společnost JMPT, která vytvoří čtyřicet pracovních míst. Tato firma zde vybuduje linku na recyklaci PET lahví , ze kterých se budou vyrábět vázací pásky pro upevnění zboží přepravovaných na paletách. Tuto linku jsem, společně s některými svými kolegy, měl možnost posoudit při jejím provozu, který je skutečně ekologicky nezávadný.

Jaké jsou plány města například v oblasti sportu? Někteří obyvatelé volají po nových hřištích a podobně…

Chceme vytvořit zázemí pro aktivní odpočinek obyvatel, především mládeže. V současné době mají málo možností sportovního vyžití, pokud nehrají například fotbal, hokejbal a nebo se aktivně nezapojí do činnosti příspěvkových organizací působících v našem městě. Víceúčelové hřiště uzpůsobené pro to, aby jej bylo v zimních měsících možné využít i jako kluziště, dokončíme v příštím roce v sídlišti Na Továrně, místo dřívější, dnes již nefunkční, požární nádrže.


V záměrech je též dokončení šaten u hokejbalového hřiště a vybudování fotbalového s umělým travnatým povrchem. Obě akce jsou spojeny s podanými žádostmi o dotace. Rovněž připravujeme realizaci víceúčelové nádrže v lokalitě za Oázou s možností využit ji pro koupání. Také hodláme vybudovat víceúčelové hřiště pro ježdění na in-line bruslích a malým skateparkem za Oázou. V zimě pak snad bude možné část plochy využít pro klasické bruslení.

A co třeba dětská hřiště?

Stávající se budou opravovat a udržovat.

A teď jedna z otázek našeho čtenáře: Má nějaký obchodní řetězec zájem nyní, v době očekávané krize, otevřít v HB svůj obchod?

Oto, přilákat do našeho města nějaký supermarket, se snažíme již dlouho. Zatím ale bezvýsledně. Oslovili jsme snad všechny řetězce, které v naší republice máme. Neměly zájem, podle jejich vyjádření kvůli malému počtu obyvatel, a to i v jednom případě po předchozím příslibu. Se dvěma ještě jednáme, tak uvidíme. V kladný výsledek ale upřímně řečeno moc nevěřím.

V ulici U Husa se rekonstruuje panelový dům. Budou se takto opravovat i další?

Právě rekonstruovaný dům je v majetku bytového družstva Plzeň-sever. My jsme se rozhodli, že byty v bytových domech, které jsou v majetku města, nabídneme k odprodeji občanům, kteří užívají byt na základě platné nájemní smlouvy. Prodej bytů v současné době probíhá. Sdružení vlastníků si pak bude samo o opravách rozhodovat.

Které dotace město v poslední době využilo, odkud a na co?

Například státní dotaci od ministerstva financí, dva miliony korun, na již zmíněnou rekonstrukci odstavné plochy v Družstevní ulici. Od kraje 230 tisíc na tělocvičnu Masarykovy základní školy. Další dotace jsme čerpali například na výměnné pobyty dětí a studentů ve Francii a Německu.

O jaké další dotace budete dále žádat, krom těch již zmíněných?

Je podaná žádost o nový zásahový vůz hasičů. Zpracováváme koncepci rozvoje města se zaměřením například: s využitím prostředků ze státních fondů životního prostředí na program revitalizace uzavřených krajinných celků, na revitalizaci zeleně a vytvoření menších odpočinkových míst pro matky s dětmi nebo seniory. Z tohoto programu jsme již požádali o dotaci na úpravu hřbitova a jeho okolí.

Rovněž očekáváme v příštím roce otevření výzvy SF ŽP se zaměřením na „snížení energetické náročnosti budov“, zda se budeme moci zapojit na základě vydaných podmínek do této výzvy. Jedná se o objekt ZŠ a dvou mateřských školek.