Na sobě pláštěnku, na rukou a nohou igelitové sáčky stažené gumičkami a na obličeji nelibě zapáchající plynová maska. A k tomu stále dokola se opakující rada učitelů: v případě výbuchu si lehněte nohama k epicentru. Tak dodnes vzpomíná na hodiny branné výchovy starší generace. Vzpomínky na socialistickou přípravu na chemický či dokonce jaderný útok po letech oživilo aktuální dění nedaleko našich hranic. Nejen starší lidé řeší, co dělat, pokud by skutečně někdo zmáčkl pomyslné červené tlačítko. Jak se zachovat? A jsou u nás kryty? A kde je najdu? Podobné dotazy dostávají úřady po celé republice, lidé se s prosbou o pomoc obracejí i na naši redakci.

ZAHLTILI SERVER

Již v pondělí vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) tzv. Pokyny pro případ nutné ochrany. „I když pevně věříme, že pravděpodobnost je mizivá, na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní, doporučuje SÚJB veřejnosti pro případ přípravy ochrany před jaderným útokem postupovat následujícím způsobem,“ napsal úřad k pokynům. Zájem byl tak obrovský, že lidé zahltili server a ten přestal fungovat.

Plzeňští studenti pořádají sbírku pro Ukrajinu
Plzeňští studenti pořádají sbírku pro Ukrajinu

Lidé se hodně ptají i po krytech. Těch kdysi bylo hodně, ale postupně jich řada přestala plnit svoji funkci. „Na území Plzeňského kraje je nyní sto krytů, jejich kapacita je přibližně 25 tisíc osob,“ řekla Deníku mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Helena Frintová.

V DOMAŽLICÍCH JEDEN, V PLZNI SEDMDESÁTKA

Na území města Plzně je podle údajů magistrátu aktuálně 68 tzv. stálých úkrytů. Naprostá většina má kapacitu 150 osob, najdou se ale i větší. Do dvou krytů na adrese Alej svobody 80, FN Lochotín, se vejde celkem 3100 lidí. Po 1250 osobách pojmou kryty na adresách: Brněnská 36, 7.ZŠ, Univerzitní 8, ZČU, a Kralovická 12, 4.ZŠ.

Co se týče okresních měst v kraji, tak jsou mezi nimi značné rozdíly. Zatímco Rokycany mají v hasičských evidencích uvedeny desítky krytů, Tachov jen jediný. Stejně jako Tachov jsou na tom Domažlice. „Kryty byly postupně rušeny. Dnes máme k dispozici jediný, v ulici Msgr. Staška. Má kapacitu šedesát osob,“ informovala Deník referentka krizového řízení domažlické radnice Jitka Kalíšková. „Město Klatovy má k dispozici šest krytů, které pojmou 2150 obyvatel,“ doplnil tajemník klatovské radnice Milan Jarošík.

Ilustrační foto.
Kraj zřídil centrum pro uprchlíky. Pomůže s doklady a s ubytováním

Mnohde, zvláště v menších obcích, nemají kryty žádné. Tak jsou na tom např. v pohraniční Železné Rudě. „Ale máme krizový plán a v něm určené objekty strategického charakteru, které by např. v případě napadení státu byly využity,“ vysvětlil železnorudský starosta Filip Smola.

Lidé mohou hledat úkryty i sami. „V případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci,“ radí SÚJB.

Hasiči doplňují, že nejvhodnější pro improvizovaný úkryt jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové), vhodné jsou i masivní stavby zděné. Vchodové dveře se musí otevírat směrem ven z úkrytu. Úkryt umístěný v bloku budov musí mít minimálně dva nouzové výlezy nebo jiné únikové cesty.

Pokyny SÚJB pro případ nutné ochrany

  • připravte si evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně i nouzový balíček (trvanlivé potraviny, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, zejména léky, které užíváte, funkční rádio a svítilnu s náhradní sadou baterií atd.),
  • domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb,
  • v případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci,
  • po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu,
  • při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek,
  • po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení, abyste zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace,
  • řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému.
Ilustrační foto.
Zloději zběsile ujížděli před policií a u toho jim z vleku padal lup

Hlavní zásady výběru improvizovaného úkrytu (podle HZS ČR):

Obvodové zdi IÚ umístěného v suterénu musí mít minimálně tloušťku - 45 cm zděné nebo 30 cm železobetonové (u panelových domů výjimečně 15 cm).

Zdi, do nichž je opřena u klenutých místností valená klenba, musí mít tloušťku minimálně 90 cm.

Tloušťka klenby musí být nejméně 15 cm.

Vchodové dveře se musí otevírat směrem ven z úkrytu.

IÚ umístěný v bloku budov musí mít minimálně dva nouzové výlezy nebo jiné únikové cesty. Je výhodné, jsou-li IÚ mezi sebou propojeny alespoň průrazy (průlezy).

Nejvhodnější jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové). Vhodné jsou i masivní stavby zděné (cihelné nebo kamenné) s velkou únosností stropních konstrukcí v suterénech.

Přehled staveb civilní ochrany na území města Plzně:

Poř. číslo Adresa stálého úkrytu Kapacita osob

1. Táborská 28 150

2. Táborská 28 150

3. Chválenická 17- 25.ZŠ 150

4. Ruská 83-MŠ 100

5. Na Celchu 33 – jesle 60

6. Spojovací 14 – jesle 60

7. Brněnská 36, 7.ZŠ 1250

8. Univerzitní 8 1250

9. Kralovická 12, 4.ZŠ 1250

10. Kyjevská 108 150

11. Ořechová 19 150

12. Brojova 15 150

13. Brojova 21 150

14. Krejčíkova 8 150

15. Krejčíkova 12 150

16. Francouzská třída 25 150

17. Francouzská třída 41 150

18. Francouzská třída 6 150

19. Spojovací 3 150

20. Spojovací 18 150

21. Spojovací 10 150

22. Koterovská 136 150

23. Koterovská 88 300

24. Koterovská 101 150

25. Koterovská 79 150

26. Částkova 1 150

27. Částkova 2 150

28. Částkova 45 150

29. Částkova 50 150

30. náměstí Generála Piky 14 150

31. Blatenská 10 140

32. Blatenská 18 140

33. Neumannova 7 150

34. Rychtaříkova 48 150

35. Suvorovova 43-45 150

36. U Lomů 15 150

37. Alešova 15 150

38. Alešova 29 150

39. Úslavská 46 150

40. Klatovská třída 164 300

41. Francouzská třída 18 150

42. Francouzská třída 20 150

43. Francouzská třída 24 150

44. Francouzská třída 28 150

45. Francouzská třída 32 150

46. Francouzská třída 36 150

47. Klatovská třída 26 150

48. Edvarda Beneše 15 500

49. Čechova 26 (pravý) 150

50. Čechova 26 (levý) 150

51. náměstí Emila Škody, dříve - Tylova 57 600

52. Vejprnická 56, pavilon 5 300

53. Vejprnická 56, pavilon 6 300

54. Orlík 266 450

55. Náměstí českých bratří 8 450

56. Sladkovského 71, vstup z Guldenerova 19 150

57. Černická 17 150

58. Slovanská alej 24 150

59. náměstí Generála Piky 8 150

60. Slovanská alej 26 150

61. Kotíkovská 15, domov důchodců 150

62. Francouzská třída 4, II. Poliklinika 150

63. Alej svobody 80, FN Lochotín, DVÚ garáže 2500

64. Alej svobody 80, FN Lochotín, DVÚ garáže 600

65. Doubravecká 1 200

66. Švihovská 14, Poliklinika 300

67. Borská 55 300

68. Americká 60 300