Už teď je ale jasné, že hejtmana a jeho tým v příštích čtyřech letech čeká řada zásadních úkolů.

1 Stabilizace krajského zdravotnictví. Úkol, který se řadí do kategorie téměř nesplnitelných. Ale nová krajská vláda se s touto výzvou musí jednoznačně popasovat. S nedostatkem zdravotnického personálu jí rozhodně musí pomoci stát. Jenže třeba nedokončená fúze krajských nemocnic, která má za úkol zajistit udržitelnou ekonomiku těchto zařízení, je už na novém hejtmanovi a jeho lidech. Lídři všech stran se před volbami shodli na tom, že fúze je nutnost. Teď už tedy stačí jen najít formu průchozí napříč politickým spektrem. Předchozí návrh a snaha o fúzi skončila fiaskem. Teď se podobný výbuch nemůže opakovat.

2 Sušická nemocnice. Také další výzva je spojená se zdravotnictvím. Sušická nemocnice je nyní v rukou města a nad jejím osudem se smráká. Přitom v odlehlé části klatovského okresu je důležitá jak pro místní, tak pro turisty ze Šumavy. Fakt, že by měla být zařazena do krajské zdravotnické struktury, potvrzovali politici už před volbami. Bude vůle to dotáhnout do konce nebo zůstane jen u případných finančních injekcí pro sušickou radnici?

3 Doprava. V anketě Deníku před krajskými volbami rezonovalo právě toto téma. Šedesát procent čtenářů si myslí, že právě doprava v kraji potřebuje zlepšit. A před novými radními stojí hned řada úkolů. Musí najít dostatečné prostředky na opravy silnic druhých a třetích tříd, které jsou často v tristním stavu, dál budovat obchvaty měst i najít hledat řešení, jak pomoci starostům, kterým mýtné na silnicích prvních tříd nahnalo kamiony do obcí. A je to i otázka nového autobusového dopravce. Úkolem bude i vylepšit jeho fungování, protože nový dopravce Arriva od startu čelí kritice.

4 Boj se suchem. Po úspěšných kotlíkových dotacích, které měly pomoci řešit znečištění ovzduší, je tu další velké téma. Sucho ovlivňuje čím dál tím víc obyvatel v regionu, lidem mizí voda ze studní, nedostává se jí často ani obcím. Na kraji je, jak zajistit zásobování vodou v příštích letech. Minimálně připravit dotační výzvy i smysluplné projekty. Jednou z uvažovaných možností je i ambiciozní projekt na přivedení vody z nýrské přehrady až do Plzně.

5 Zlepšení vzájemné komunikace. To byla věc, která v minulé krajského radě dost haprovala a mimo jiné stála za předčasným odchodem Josefa Bernarda z postu hejtmana. Teď by měla ve vedení kraje usednou taková vláda, která bude společně komunikovat a ne se na sebe dívat skrz prsty.

Petr Jurek
Politolog Petr Jurek: Očekávám spojení ANO, ODS a ČSSD