Podél vodoteče Třemošná až do Příšova došel toulavý a zřejmě i pořádně vyhládlý vydří samec. Mezi rodinnými domky ho zaujal výběh se slepicemi, ovšem dovnitř se nedostal.

Pes majitele slepic totiž okamžitě spustil povyk a v sobotu nad ránem prý vzbudil celou ulici. „Štěkal jako pominutý,“ řekl pan Lang. Vydra se utábořila za psí boudou, kde ji muž našel stočenou mezi pletivem od kotce a sousedovým plaňkovým plotem.

Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni dorazil do Příšova kolem deváté a odchyt zvířete mu prý dal zabrat. „Vydra spokojeně pochrupovala mezi ploty, což mě trochu zarazilo. Může být poraněná nebo má nějaký problém, a proto šla za snadnou kořistí. Pravděpodobně čekala na tmu,“ uvedl Makoň.

Jakmile se ovšem s odchytem mrštné a silné šelmy začalo, spánek vydry skončil. „Zahrada u rodinného domku byla plná dětí, z druhé strany výběh se slepicemi a od souseda poměrně fortelný plaňkový plot. Snažil jsem se ze žebříku strčit do úzké mezery mezi ploty stahovací odchytový podběrák. Jenže vydra není vůbec hloupá a do síťového pytle se jí vůbec nechtělo. Prskala, kousala, chytala se za pytlovinu podběráku, snažila se šplhat po plotě. Dalo nám s panem Langem hodně práce ji do podběráku vůbec dostat a ještě lze mluvit o velké náhodě,“ popisuje Makoň.

Vydra nakonec putovala zpátky k potoku, odkud přišla. Že se tato šelma zatoulá do zástavby, prý není až tak neobvyklé.