Deník na návštěvěZdroj: Deník

Město Horní Bříza leží devět kilometrů severně od Plzně. Ve městě trvale žije 4500 obyvatel.

Na březích potoka Bělá se v minulosti nacházely dvě zemědělské vsi. Na pravém břehu se nacházela ves Březí, později nazývaná Březí Hořejší a na levém břehu ves Čermná. Svobodná ves Březí je historicky doložena v letech 1180 - 1182 a od roku 1232 byl osud Březí na staletí svázán s plaským klášterem. První zmínka o sousední vsi Čermné se objevuje v roce 1366. V 16. století se obě vsi spojily v obec Hořejší Březí. V roce 1839 byla postavena kaplička a zavedeno číslování domů.

Průmysl začal pronikat i do těchto zemědělských krajin. V roce 1848 se Hořejší Březí stalo samostatnou obcí s vlastní samosprávou. Prvním starostou se stal Václav Matějovec. V té době tu bylo 27 domů a 259 obyvatel.

V roce 1865 obec zachvátil velký požár, který změnil její tvář. Kvůli požáru zde několik požárem postižených sedláků vystavělo u žilovské silnice společnou cihelnu. Další důležitá událost nastala v roce 1871, kdy se začala stavět Plzeňsko-Březanská dráha, která procházela i Horní Břízou.

Výrazný zlom však nastal až v letech osmdesátých, kdy zde byl objeven kaolin. Roku 1882 začal těžit kaolin významný rokycanský podnikatel a bánský odborník Johann Fitz. V roce 1886 zavedl v obci výrobu keramického zboží. Stal se tak zakladatelem podniku, který si udržoval dominantní postavení v keramickém průmyslu. Obec, která v té době měla 43 domů a 349 obyvatel, se začala rychle rozrůstat. V roce 1889 byla otevřena samostatná jednotřídní škola. Roku 1931 pak budova národní a měšťanské školy dle architekta Hanuše Zápala, která tu slouží dodnes.

V roce 1994 získala Horní Bříza statut města. Dnes žije městečko poklidným životem uprostřed rozsáhlých lesů. Ve městě aktivně působí několik spolků a zájmových sdružení. Nejvýraznější je folklórní soubor Úsměv s šedesátiletou tradicí, jehož zakladatelem a zároveň současným vedoucím je Zdeněk Bláha. Největším spolkem je sportovní klub.

Pro zajímavé výlety po okolí je vyznačena naučná stezka. Ve sportovním areálu mohou návštěvníci a obyvatelé využít například nové lanové centrum.