Právě do dob První republiky bude totiž zasazen jeho program ve dnech 8. 10. června. Rej strašidel nebo Pohádková cesta ale zůstanou zachovány v původní podobě.

Režisérem letošního Historického víkendu je Petr Batěk, který připravil program ve spolupráci se spolkem šermířů a přátel historie Plzeňští a Rytířů Koruny České. V hlavní roli se ocitně nalezená Plzeňská kronika a kronikář Košata a ožijí známé i méně známé postavy a příběhy z dějin našeho města.

Víkendová akce obsadí několik scén v centru Plzně. Hlavní bude opět na náměstí Republiky, tentokrát budou moci diváci sledovat děj na dvou pódiích propojených pohyblivým povozem. Ožijí i scény v Proluce a Mlýnské strouze, uskuteční se komentované prohlídky historických budov České spořitelny a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Nejvíce strašidel se při Historickém víkendu sešlo v roce 2009 na jednom místě jich bylo 4402. „Letos se pokusíme o zápis co nejvíce lidí v dobovém oblečení. Počítáni budou lidé v oblečení z První republiky, v kroji nebo dobové uniformě,“ řekla ředitelka pořádající Nadace 700 let města Plzně Alena Kozáková.