Jaké investiční akce jste letos dokončili?

Z větších akci jsme dokončili mimo jiné např. odkanalizování obce, chodník a silnici v Lesní ulici, nákup osmi nájemních bytů, nákup zametacího vozu, zpět jsme odkoupili zdravotní středisko a konečně se nám podařilo vykoupit i bývalý kulturní dům v centru obce. Dokončena byla rovněž rekonstrukce tělocvičny, která se kvůli covidu začala hojně využívat až v letošním školním roce. Všechny uvedené investice jsou v celkové výši zhruba 95 milionů korun a bez úspěšného získávání dotací a financí z různých jiných zdrojů by realizace některých akcí nebyla v možnostech rozpočtu obce.

Co s kulturním domem bude obec dělat?

I když má jistě spousta z nás sentimentální vzpomínky na tuto budovu, tak je třeba se na to dívat realisticky. Kulturní dům byl v soukromých rukou dlouhá léta nevyužíván a chátral. Je ve velmi špatném stavebně technickém stavu a neodpovídá dnešním standardům jak stavebně, tak hlavně z energetického hlediska. Proto zastupitelstvo obce schválilo vytvoření architektonické studie na revitalizaci celého tohoto prostranství. Mělo by zde vzniknout přirozené centrum obce s budovami občanské vybavenosti, kam by se přesunuli například lékaři, obecní úřad či pošta. Může tu být třeba kavárna a podobně. Okolo toho by pak byl park se zelení a lavičkami.

Jaké další investice ještě chystáte?

Opět uvedu pouze výběr z větších akci. V současné době dokončujeme se spoluinvestory infrastrukturu u stavebních parcel ve směru na Hněvnice, finišujeme opravu Husovy ulice včetně chodníků a přilehlých ulic. V přípravě máme rozpracované vybudování chodníků v Dolních a Horních Sekyřanech a Stříbrské ulici. Rovněž se nám blíží ke konci papírová fáze projektu vybudování bungalovů pro seniory na Farské zahradě. Na tuto akci jsme si mezi občany udělali anketu a byl na ni velký ohlas.

Koronavirová krize zasáhla mnoho obcí a měst. Jsou nějaké projekty, které jste museli kvůli covidu zrušit?

Protože si vytváříme finanční rezervu na nenadálé situace, tak jsme nic rušit ani přesouvat nemuseli.

Podle toho, co říkáte, očekáváte příliv nových obyvatel. Jak se na to obec připravuje?

Momentálně řešíme projekt na přístavbu mateřské školy. Současná kapacita je 65 dětí, poslední dva roky už jsme kapacitně úplně na hraně. Proto chceme kapacitu zdvojnásobit. Základní škola dostačuje, momentálně ji navštěvuje zhruba 170 dětí, prostory jsou nastavené pro 300 žáků. Víme, že dětí bude přibývat. Až se lidé nastěhují do nových bytovek a dokončí se nějaká další výstavba mělo by přibýt zhruba dalších 500 obyvatel.

Je tedy jasné, že o bydlení v Heřmanově Huti je zájem. Čím si to vysvětlujete?

Jsme blízko od Plzně a občané zde mají vše, co potřebují. Je tu základní občanská vybavenost, kupříkladu škola, školka, lékaři, obchody. Třeba školní jídelna vaří i pro veřejnost a strávníci neustále přibývají. Skvěle zde funguje kulturní komise, která zajišťuje zájezdy do divadel, na muzikály a další tradiční i netradiční kulturní akce. Výborně pracují hasiči, kteří pořádají mnoho akcí a je tu rozvinutá spolková činnost. I když nám do toho teď covid, jak se říká, hodil vidle, tak to v Heřmance žije.

Co v současné době obec nejvíce trápí?

Od 1. ledna se mění odpadová vyhláška. Ministerstvo rozhodlo o změně systémů sběru a třídění odpadu. To znamená, že občané už nebudou mít smlouvu s Ekoseparem, ale s obecním úřadem a my budeme veškerou agendu s tím spojenou zajišťovat. Jsme malý úřad a znamená to pro nás pracovní sílu navíc. Dále nás trápí, že již dlouhé roky nemůžeme sehnat zubaře. Jednali jsme se stomatologickou komorou, zdravotní pojišťovnou a dali inzeráty, ale zatím bez úspěchu. Teď, když vlastníme zdravotní středisko, se možná naše vyjednávací možnosti zvýší.