Společně s ekonomickým náměstkem Pavlem Karpíškem, náměstkem pro regionální rozvoj Josefem Bernardem a předsedou výboru pro zdravotnictví Richardem Piknerem tam bude řešit kritickou situaci kolem Sušické nemocnice. Ta se již před krajskými volbami dostala do personálních a zejména finančních problémů. Situace kolem Sušické nemocnice se stala jedním z ústředních témat předvolební kampaně.

„V posledních měsících jsem navštívila Sušici několikrát a hovořila se všemi zainteresovanými stranami. Dle slibu moje první kroky povedou společně s dalšími kolegy z Rady Plzeňského kraje právě do města Sušice, neboť máme zájem situaci řešit,“ uvedla hejtmanka.

Sušická nemocnice je v majetku města. Část veřejnosti si přeje, aby nemocnice zůstala městu, další část by chtěla, aby ji nově zřizoval kraj. První kroky hejtmanky Ilony Mauritzové a jejich kolegů povedou v Sušici na radnici, kde bude v pondělí probíhat jednání Rady města Sušice a dozorčí rady městské nemocnice.

„Mým cílem je ubezpečit členy městské rady, zaměstnance nemocnice i občany Sušicka, že jsme připraveni nemocnici pomoci. Naším společným cílem je v této chvíli zabránit odchodu lékařů a sester a přispět tak ke zklidnění místní situace,“ dodala ke své návštěvě Ilona Mauritzová. Celou současnou situaci chce následně rychle zanalyzovat v pracovní skupině, kterou právě nyní vytváří. Snahou vedení kraje bude najít takové řešení, které bude ve prospěch obyvatel, nemocnice, lékařů a personálu.

V Plzni začala rekonstrukce tramvajové vozovny na Slovanech,
Rekonstrukce vozovny na Slovanech odstartovala, pokryjí ji zelené střechy