Starostové velkých plzeňských obvodů připouští, že jejich úřady už o tom uvažovaly. Ale vzhledem k tomu, že by mělo jít o důstojné místo v centru Plzně, a ne například dvacetimetrovou uličku někde na periferii, bude mít rozhodující slovo třetí městský obvod.

„Padají různé návrhy, už jsem slyšel i o přejmenování náměstí Republiky,” připustil starosta trojky Jiří Strobach (ODS). Vysvětlil, že nejpravděpodobnější se zatím jeví návrh na vytvoření pietního místa či parčíku s bustou Václava Havla, kde by se lidé mohli shromažďovat a které by neslo jeho jméno. „Nechceme přejmenovávat ulice, aby si lidé a firmy nemuseli měnit adresy,” podotkl Strobach.

Místa, která přicházejí v úvahu, nechává už obvod prověřovat. Jako reálný se podle Strobacha jeví například prostor v blízkosti Mlýnské strouhy nebo místo na konci Americké třídy u hlavního nádraží. Tam třetí městský obvod uvažuje o památníku demokracii.

Podle Romana Matouška z magistrátního odboru správních činností rozhoduje o pojmenování veřejného místa zastupitelstvo příslušného obvodu. „Pouze v případě, že by území přesahovalo do dvou obvodů, připadla by věc zastupitelům města,” vysvětlil Matoušek. Jmény dosud žijících významných osob ani politiků nesmějí být ulice ani jiná veřejná místa pojmenovávána. „Ze zákona je to nepřípustné,” potvrdil Matoušek.

Námi oslovení Plzeňané by Havlovo jméno v názvu některého místa v západočeské metropoli viděli rádi. „Potěšilo mě, že v Praze uvažují o přejmenování Ruzyně a chtějí prosadit, aby letiště neslo Havlovo jméno. V Plzni by určitě nějaké náměstí mělo být Havlovo,” řekla starší žena, která zapalovala svíčku u kostela sv. Bartoloměje.

S návrhem pojmenovat po Havlovi nové plzeňské divadlo, které chce město stavět v Jízdecké ulici, přijde na radnici rovněž třetí obvod. „Městské radě navrhneme, aby se jmenovalo Divadlo Václava Havla,” uvedl Strobach.

Koordinátor projektů Evropské hlavní město kultury na radnici Vladimír Líbal nápad vítá. „Nebyl bych proti. Vyjádří to význam Václava Havla jako dramatika, divadelníka, autora divadelních her pro Plzeň. A také vztah plzeňského divadla k Václavu Havlovi.

Jak pojmenovat ulici či náměstí

Návrh může vznést kdokoliv, ale prostřednictvím některého obvodního zastupitele v té části města, kde má k pojmenování dojít. Tamní zastupitelé mohou název či jeho změnu odhlasovat. Pouze v případě, že prostor zasahuje do dvou obvodů, budou rozhodovat městští zastupitelé.