Takzvaný polygon je uměle zakouřená místnost a atmosféru opravdového zásahu v ní simulují zvukové a světelné simulace. Plzeňští profesionálové tu cvičí každé tři měsíce.

„V Německu mají polygony jednodušší. Cvičení zde jsme jim umožnili zdarma v rámci spolupráce,“ řekl ředitel plzeňských hasičů Michal Novák. „S německými hasiči spolupracujeme hlavně při cvičeních v pohraničí. To, že přijeli zkusit si výcvik v košuteckém polygonu, je zatím první vlaštovka,“ řekl kancléř Krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Jiří Filípek, který Němcům zdejší výcvik dojednal a byl jejich styčným důstojníkem při návštěvě Plzně.

Bavorští hasiči si mohli vybrat, jestli v polygonu chtějí cvičit orientaci v kovovém labyrintu, nebo záchranu osoby z hořícího bytu. Zvolili si byt. Zachraňovanou osobou byl plyšový tygr, který se schoval do peřiňáku.

Němci se rozdělili do třech skupin po třech hasičích a postupně zahájili výcvik. Vysílačkou s nimi komunikoval desátý z nich, velitel zásahu. Nejprve prošli fyzickou zátěžovou přípravou na posilovacích strojích. I když už i tady mají Češi nasazené dýchací přístroje, německým kolegům je odpustili kvůli menšímu obsahu jejich vzduchových lahví. Také jim povolili přestávku na pití před vstupem do žárové komory, i když, jak sami Plzeňané řekli, to při zásahu není možné a oni si ji dopřát nemohou.

Pak hasiči vstoupili do žárové komory, kde byla tma a 53 stupňů. Tady měli za úkol vyměnit kohout u potrubí, který první skupinka ale ani nenašla.

V zakouřené bytové jednotce uzavřeli, za doprovodu nepříjemných zvuků a světelných efektů, přívody plynu, vody a elektriky. S hledáním osoby měli trochu problém. „Nemohla by být v ložnici?“ napověděl jim velitel vysílačkou. I když už měli jen málo vzduchu, plyšáka nakonec zachránili.

„Bylo to těžké. Jsme zvyklí na jiný nábytek a tak,“ řekl německý hasič Michael Weiss.

„Hlavně by spolu měli více komunikovat,“ zhodnotil výcvik Němců plzeňský hasič Tomáš Jarošík. Spolu s ním se o skupinku cvičících také starali hasiči Petr Voráček, Roman Brožíček a Ladislav Kondr, který je jistil přímo v polygonu. Hasiči z Bad Kötztingu si nový zážitek pochvalovali.