"Větší množství látek ropného původu přiteklo ve středu 18. listopadu do kanalizačního systému města Plzně. Hasiči a pracovníci čistírny odpadních vod (ČOV) je likvidovali ještě v pátek," uvedla Dana Veselá z Vodárny Plzeň.

Do kanalizace musel zatím neznámý pachatel nechat ropné látky vytékat nebo je vylít úmyslně. "Prvních známek si obsluha ČOV v Jateční ulici všimla ve středu krátce po 14. hodině. Kromě zápachu byl důkazem především barevný film na hladině přitékající odpadní vody," popsala Veselá.

Ropné látky tak byly okamžitě svedeny do retenčních nádrží a to jak kvůli ochraně čistírny, tak i proti možné kontaminaci Berounky. "Obsluha ČOV ihned provedla další preventivní opatření a v přítokových žlabech čističky vytvořila systém norných stěn, před kterými se ropné látky hromadily. Na těchto místech byl poté aplikován sorpční materiál," informovala dále Veselá.

Havárie byla následně ohlášena všem dotčeným orgánům - České inspekci životního prostředí, Povodí Vltavy, Odboru životního prostředí Plzeňského kraje. Na pomoc do čističky vyrazili i hasiči, kteří pokračovali během čtvrtka v instalaci sorpčního materiálu a odstraňování ropných látek. "Poslední zbytky byly z hladiny odpadní vody v retenčních nádržích odstraněny během pátku," dodala Veselá.

Z odpadní vody pracovníci čističky a hasiči odstranili téměř osm tisíc litrů zředěných ropných látek a sorpčního materiálu. "Podrobně byl prověřován také kanalizační systém města Plzně s cílem nalézt místo, kde byly látky vypuštěny," řekla Veselá. Záležitost si k dalšímu šetření převzala Policie České republiky.

Ropné látky jsou pro životní prostředí velmi nebezpečné a již vznik nesouvislé vrstvy na hladině vody znamená smrtelné nebezpečí pro vodní živočichy. Vrstva ropné látky totiž omezuje přístup kyslíku do vody a může navíc zalepovat dýchací orgány vodních živočichů. Ropné látky také omezují průběh samočistících procesů, které udržují v povrchové vodě životní rovnováhu. Každý, kdo do kanalizačního systému vypouští odpady, které do ní nepatří, se vystavuje hrozbě pokuty nejen ze strany provozovatele kanalizace dle kanalizačního řádu, ale také ze strany České inspekce životního prostředí. V případě ohrožení a poškození životního prostředí riskuje pachatel trestní stíhání. Kromě látek ropného původu do kanalizace nepatří ani staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy a další chemikálie. Do výlevky či do záchodové mísy nepatří ani jedlé tuky a oleje, zbytky jídel, případně odpady z kuchyňských drtičů. Velký problém v kanalizační síti mohou způsobit také hygienické potřeby, jako jsou kosmetické a odličovací vlhčené ubrousky, tampony, tyčinky na čištění uší atd. -Vodárna Plzeň