Oslavy jubilea započala v sobotu 7. září krátká mše v hasičské zbrojnici. Od benzinové stanice poté vyrazil průvod městem s prapory a historickými vozy. Před kulturním domem slavnost oficiálně zahájil starosta Manětína Josef Gilbert Matuška a starosta manětínských dobrovolných hasičů František Hanus. Zazněly výstřely od 35. pěšího pluku.

Pro sváteční den připravil sbor výstavu mapující jeho činnost od doby založení až po současnost. V kulturním domě byly v rámci expozice k vidění dětské poháry, fotografie nebo knihy s hasičskou tematikou. Ani zámecký park nezůstal osamocený, v jeho prostorách vystavili historickou hasičskou techniku. Během soboty hasiči ještě připravili ukázky koněspřežné stříkačky. Hasiči z Chlumu předvedli dopravní zásahovou stříkačku. Prohlédnout si návštěvníci mohli i vyprošťovací vůz hasičského sboru z Košutky.

V místním kině se odpoledne promítala videa o činnosti manětínské hasičské mládeže, k zhlédnutí byl také sestřih z letošního Mistrovství České republiky ve hře Plamen, na němž manětínští mladí hasiči v červnu zvítězili. „Počasí nám nepřálo, přesto se lidé sešli, zúčastnilo se i hodně domácích. Akci bych zhodnotil kladně. Povedla se,“ zmínil velitel sboru Kamil Hanus.