Pro pobavení domácího publika udělali vlastní soutěž Litecký dvojboj mezi svými družstvy, kterých dali dohromady dokonce šest – mladší žáky, starší žáky, ženy, muže, veterány a starší dorostenky. Nejdříve museli zdolat speciální štafetu, z jejíž dráhy se vrhli rovnou k mašině na požární útok. Obměnou byly velké poháry a na nejlepší družstvo čekalo i prase.

I když nejlepší čas měli nakonec muži, vítězi se vlastně stali všichni, kteří se odhodlali vyběhnout v obrovských vedrech na trať. Ta přitom nebyla vůbec jednoduchá. Prvním úsekem štafetové tratě musel proběhnout velitel družstva. Na dalšího člena čekal v druhé dráze kelímek s vodou, který přenášel z židle na židli. Proudnici předává třetímu, kterého čeká zdolání bariéry. Ve čtvrtém úseku čeká dalšího hasiče kelímek s mlékem, které musí vypít bez bryndání, a do závěru, kde čeká zbytek týmu pumpování. Pomocí džberové stříkačky musí totiž proudem vody sestřelit naskládané plechovky. Pak ještě zbývalo doběhnout do cíle, odkud všichni okamžitě vyrazili na požární útok. A to vše k velkému obdivu velkého počtu diváků ještě jednou při druhých pokusech.

Hasičům z Lítého lze jen poděkovat za výbornou zábavu a popřát jim hodně úspěchů, stále rostoucí počet členů sboru a aby se jim i další akce vydařily tak jako Litecký dvojboj.