Zemský zákon vydaný v roce 1876 totiž stanovil, že „každá známější obec jest povinna hasičský sbor pro ochranu majetku zříditi“. O deset let později se členové nové jednotky poprvé sešli rozhodnuti řídit se zásadou – konej dobro a pomáhej při neštěstí.

„Při svém založení slučoval sbor dvě obce – Horní Bělou a Dolní Bělou,“ přibližuje historii šéf místního sboru Jiří Kupka. Při pročítání dochovaných historických zápisů je zřejmé, že už od počátku se sbor kromě pomoci při požárech a pohromách zaměřoval hlavně na bohatou kulturní činnost. „Této myšlenky se držíme dodnes,“ říká Kupka. „Náš sbor má k dnešnímu dni celkem sedmdesát členů a snažíme se být jakousi hybnou pákou dění v naší obci. Ve spolupráci s Tábornickou unií pořádáme masopustní průvod obcí, dětský den, táborák na zakončení prázdnin a každoročně v únoru i tradiční hasičský ples,“ vypráví Kupka.

Místní hasiči se kromě pořádání nejrůznějších akcí věnují i požárnímu sportu. Podle velitele se ale poslední dobou příliš nedaří zapojit do práce ve sboru především nejmenší členy, a tak jsou rádi za každého nového malého hasiče. „Na výbornou nám funguje hlavně družstvo mužů, které se pravidelně zúčastňuje okrskových cvičení a akcí pořádaných okolními jednotkami. V minulých letech jsme měli i družstvo žen a několik roků tu fungovala i zmíněná žákovská družstva, což byla taková tradice, kterou bychom rádi obnovili,“ předkládá Kupka plány.