Při pálení čarodějnic hoří tráva, v těch nejvážnějších případech vzplane oblečení na neopatrných lidech, výjimkou nejsou ani zranění způsobená zábavní pyrotechnikou…

Co dělat, aby těmto situacím předešli, radí lidem mluvčí krajských hasičů Pavla Jakoubková.

„Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. V lese je zakázáno rozdělávat oheň celoročně. Místo pro rozdělávání ohně musí být od kraje lesa vzdálené minimálně 50 metrů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný. Ohniště musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů, ohraničeno kameny a pruhem širokým nejméně jeden metr," nabádá Pavla Jakoubková.

Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní, při rozdělávání ohně se důrazně nedoporučuje používat vysoce hořlavé látky, a když už oheň hoří, neměl by zůstávat bez dozoru a nikdo by do něj neměl vhazovat zábavní pyrotechniku, zvláště pokud je pod vlivem alkoholu.

„Na filipojakubskou noc budou v pohotovosti všichni hasiči. Kromě požárů je tradičně zaměstnávají i plané výjezdy. Ideální je stav, kdy o pálení čarodějnic předem vědí a oznamovatel se před nahlášením požáru přesvědčí, že jde opravdu o požár či neuhlídaný táborák," dodává mluvčí.