„Požár rodinného domu byl způsobený nevhodnou konstrukcí odvodu spalin,“ informoval Deník krajský mluvčí hasičů Petr Poncar. Senior tedy mohl žít, kdyby komín předtím prohlédl odborník, jenž by závadu odhalil. Požárů od komína řeší hasiči každý rok poměrně velké množství.

„Jen od října 2020 do poloviny října 2021 v Plzeňském kraji došlo ke 116 požárům od komínů. V 53 případech nebyla od majitelů, uživatelů nebo provozovatelů spalinových cest předložena zpráva o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty, což bylo v rozporu se zákonem o požární ochraně,“ upozornil Poncar. Fyzické osobě za to mohou hasiči uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Jednou za rok je nutno nechat provést kontrolu oprávněnou osobou – kominíkem. Zákon umožňuje uživateli provést některé úkony kontroly sám. „Může si zkontrolovat stav topidla a kouřovodu – zda nejsou propálené, není popraskané zdivo a vydrolené spáry. Dále zda se v blízkosti topidla a kouřovodu nenachází hořlavé předměty, zda je přívodní elektroinstalace ke kotli nepoškozená a také stav komínových dvířek a jejich uzávěrů,“ vyjmenoval Poncar.

Pokud dojde k požáru komínového tělesa, pak odstraňte z dosahu sálavého tepla všechny hořlavé předměty, zavolejte linku 150 nebo 112 a hlavně - nepokoušejte se hasit komín vodou. „Vysoká teplota v komíně spolu s rychlým vývinem páry může způsobit popraskání či destrukci komínu. K hašení je možno použít písek, který je vhazován buď dvířky k vymetání komínu, nebo přímo ze střechy tělesem kouřovodu,“ vysvětlil Poncar.

Oprávněnost osoby, která vám přijde udělat revizi spalinových cest, si můžete ověřit v aplikaci na adrese: http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/.