Jedná se o kobru červenou, zmiji tureckou a smrtonoše zmijího. V inkubátorech navíc čekají na vylíhnutí vejce mamby černé.

V expozici mohou návštěvníci zatím vidět pouze všech 9 mláďat zmijí tureckých. Tento druh žije v severní Anatolii a dorůstá do délky 1 metru.

Smrtonoši jsou pro svou choulostivost zatím v chovatelském zázemí zoo. Návštěvníkům se ukáží ve chvíli, kdy budou silní a soběstační.

Mohutným jedincům africké plivající kobry červené se ze 4 vajec narodila 4 mláďata.