Na přístavbu výtahu za cca 2,2 milionu korun chtějí získat státní dotaci. Radní města souhlasili s tím, že by akci spolufinancovali více než milionem korun. Žádost budou ještě schvalovat městští zastupitelé.

„Tento projekt je dalším z řady, kterým chceme přispět k bezbariérovosti veřejných budov," uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas (ČSSD).

Škola připravila žádost do podzimní výzvy Národního rozvojového programu mobility, podat ji musí do 9 . října.

Kromě přístavby výtahu u jižní obvodové stěny objektu a úprav elektroinstalace bude stavebně upraveno sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a přístup do hlavního vstupu školy. Žádost musí být podána do 9. října.

Škola v žádosti o pomoc s vybudováním výtahu uvádí, že v Plzni dosud není žádné bezbariérové gymnázium. Gymnázium Františka Křižíka se integraci hendikepovaných studentů dlouhodobě věnuje, ve škole pracují dva asistenti pedagogů.
V případě vybudování bezbariérového přístupu chce Gymnázium Františka Křižíka vytvořit stipendijní fond a umožnit bezplatné studium zdravotně postiženým žákům a studentům. Projektovou dokumentaci na výtah bude hradit gymnázium.