„Na projekt zlepšení kvality ovzduší na Gymnáziu Františka Křižíka získáme 70 procent celkových způsobilých výdajů, dotace činí 12,2 milionu korun, předpokládaná výše rozpočtu je 17,4 milionu korun. Projekt je zaměřen na komplexní realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve vypůjčeném školním areálu v Sokolovské ulici,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf. Vše by se mělo stihnout do konce roku 2022.

Vzduchotechnika v objektu Gymnázia Františka Křižíka a základní školy Plzeň je navržena výhradně jako řízené větrání s rekuperací s úpravou teploty vystupujícího větracího vzduchu. Řízené větrání je řešeno v prostorách tříd a vedlejších prostor určených pro personál a učitelský sbor. Větrání sociálního zázemí je nezměněno a zůstává nezávislé na řízeném větrání ve třídách.

Objekt má otevíratelná okna, možnost přirozeného větrání tak i nadále zůstává.