Při své soutěžní prezentaci o tom v podstatě přesvědčili všechny přítomné. Jejich nápaditost, smysl pro detail i promyšlenost celé prezentace a hlavně jejich vystupování, jim vyneslo první místo v krajském kole Prezentiáda 2011.

„Česká republika se dostane do krize, kterou se bude snažit vyřešit tím, že dá do oběhu více bankovek, což problém vyřeší jen zdánlivě. V roce 2019 nastane totální bankrot. Předpokládáme, že Čína bude chtít, obdobně jako v Řecku, vykoupit naše dluhopisy a začne velká invaze čínských učitelů. A nejen jich. Číňané budou všude,“ předložili svoji představu tři kluci ze sexty B, kteří svůj tým nazvali podle své domovské školy stylově Tomáš, Garrigue a Masaryk.

„Prezentaci na téma Škola za deset let jsme chtěli udělat zábavnou formou, že by to měla být spíš satira než něco vážného. Padaly nápady a přirozeným způsobem nám z nich vykrystalizovala naše koncepce,“ popisuje Pavel Bělík. Samotná prezentace byla připravována celkem šest až sedm hodin. „Museli jsme vyladit jednotlivé náležitosti a pak samotný rozhovor trval dalších čtyři nebo pět hodin plus nějaké to nacvičování,“ počítá další z týmu Oldřich Brabec. Jednou si kluci vyzkoušeli prezentaci před třídou, aby získali zpětnou vazbu. „Vývoj ve školství sledujeme průběžně, takže jsme dostudovávali jen materiály, které se týkaly postavení Číny k Evropě,“ říká Pavel.

Prezentiáda se zaměřuje na oblast dovedností, která bývá na českých středních školách často neprávem opomíjena. „Schopnost předkládat plody své práce nebo obecně interpretovat jakékoliv téma jsou v dnešní době nesmírně důležité. Čím dřív se to naučí, tím větší budou mít náskok v dalším kariérním životě,“ říká krajská koordinátorka soutěže Klára Kunclová.