V prostorách školy se od 15 hodin uskuteční setkání absolventů vyšší odborné školy v rámci akce 20 let VOŠ aneb Garanční prohlídka.

I kdyby přišel jen zlomek bývalých studentů, bude přesto v areálu dost natěsno. Vždyť v roce 2014 vyšel z ´vošky´ již 1000. absolvent, v roce 2023 se počítá, že číslo stoupne na 1500.

Trochu opomíjené ´vošky´ mají stále vyšší prestiž. „Je to dobrá alternativa k bakalářskému studiu, získaný titul DiS. – diplomovaný specialista má podle Evropského rámce kvalifikace stejnou úroveň jako absolvent bakalářského studia. A hlavně – vzdělání je orientované výrazně na praxi a zájem o absolventy VOŠ ve firmách stále roste," vyzdvihuje Pavla Procházková, zástupkyně ředitelky VOŠ a SPŠE v Plzni.

VOŠ při SPŠE byla před 20 lety založena jako první ´voška´ v Plzni. Nabízí pět specializovaných oborů, což je v rámci kraje unikum. „A příští školní rok se rozjede nový obor – informatika ve výrobní praxi," doplňuje Pavla Procházková.

Škola nabízí studentům praxi ve firmách, setkání se špičkovými odborníky, výuku dvou světových jazyků. Podání přihlášek je bez poplatku, školné je výši 1500 korun za semestr.