Zhruba sto dvacet věřících se neděli co neděli mačká při ranní mši v Lochotínském pavilonu. Lidé z římskokatolické farnosti na Severním Předměstí už dlouhou dobu touží po novém kostele. Zbožné přání se konečně změní ve skutečnost, nápad už posvětil plzeňský biskup Tomáš Holub.

„Maximálně podporuji to, aby v místě, kde žijí tisíce lidí, vznikl kostel a místní se nemuseli tísnit v provizorních prostorách," uvedl biskup. Kromě nedostatečné kapacity objektu je však nevýhodou ještě jedna věc. Budovu totiž farnost, kterou spravují františkáni, nevlastní, ale má ji od města pouze ve výpůjčce. Vyjma bohoslužeb se zde konají také přednášky nebo plesy.

Myšlenka vybudovat chrám se poprvé objevila už v roce 2010. Nejdříve se hovořilo o duchovním centru u Karlovarské třídy, jehož součástí byla i fara a bydlení pro františkány. Z původního plánu nakonec sešlo. Farnost na Severním Předměstí totiž nesehnala vhodné místo ani dostatek peněz. Teď je ve hře další lokalita. „Projekt se předefinoval. Jednáme o pozemku u parkoviště U Gery," nastínil jeden z františkánů Ondřej Bonaventura Čapek.

Nový chrám na Lochotíně by měl pojmout alespoň dvě stě lidí. „V neděli totiž sloužíme dvě mše. V devět ráno bohoslužbu navštěvuje přibližně 120 lidí, někdy i víc, a všichni se do pavilonku už nemohou vejít. Na jedenáctou hodinu chodí výrazně méně věřících, zhruba sedmdesátka," vyčíslil Bonaventura. Kostel bude disponovat také zázemím pro matky s dětmi, sociálním zařízením a kavárničkou.

A kdo bude chystaný projekt vlastně financovat? „Jako biskupství jsme připraveni za výhodnou cenu odkoupit od řádu františkánů určité majetky a z těchto získaných prostředků pak očekávám, že bude farnost schopna kostel postavit. Samozřejmě za souhlasu občanů i městské části, které se to týká," sdělil plzeňský biskup. Doplnil, že cena připravovaných majetků k prodeji zatím není upřesněna, nicméně půjde 
o několik desítek milionů korun.

Na kostel přispějí i samotní věřící. Farnost totiž zřídila sbírkový fond, na němž se nachází necelých 700 tisíc korun. Stavba chrámu by měla odstartovat za šest let. Poslední římskokatolická stavba podobného charakteru vznikla v roce 1995. Jednalo se o kapli sv. Maxmiliána Kolbeho v Meditační zahradě.

Změny se dočká rovněž současné sídlo františkánů v Komenského ulici. Nyní křesťanská komunita vy
užívá prostory bývalé mateřské školy, kde nabízí třeba setkání seniorů, aktivity pro děti, taneční kurz či hudební kroužek. Též v tomto případě už zázemí kvůli velkému množství návštěvníků ne vždy stačí. Takzvaný Domeček, jak své zázemí františkáni označují, se dočká nástavby. „Chtěli bychom s ní začít dřív než v roce 2022, ale ještě uvidíme. V dalším patře vznikne velký byt i společenská místnost," nastínil Bonaventura.

Farnost na Severním Předměstí byla založena před 20 lety. V současnosti eviduje přes 300 aktivních věřících. V Plzeňské diecézi patří mezi nejmladší. Průměrný věk člena farnosti je 35 let.