Měla vyjednávat podmínky partnerské spolupráce mezi Plzeňským krajem a krajem Franche – Compté, jehož hlavní město Besancon je srovnatelné s Plzní. Nakonec je ale nadšená.

„Žádný velký, na první pohled znatelný rozdíl jsem zde neviděla. Snad jen, že v Plzni jsou domy barevnější než v Besanconu,“ říká sympatická Émilie. S domluvou neměla problém, protože se jí ujali francouzsky mluvící studenti, kteří bydlí na stejné koleji jako ona, a pak lidé z Francouzské aliance sídlící v Plzni. Émilie navíc studuje jazyky, domluví se tedy ještě italsky a anglicky.

Studenti jí ukázali život její generace ve městě, takže měla vše z první ruky. „Česká kuchyně mi chutná, měla jsem svíčkovou, guláš a knedlíky,“ směje se studentka a názvy jídel poměrně dobrou češtinou vyslovuje. Přiznává také, že plzeňskému pivu by dala přednost i před vínem, stejně nadšený byl i její tatínek, který za dcerou na pozvání přijel.

„Bydlím na koleji, která je ve srovnání s těmi, jež znám z Francie, značně nadstandardní,“ nešetří Émilie další chválou. Spokojená je i s přijetím u hejtmanky na kraji. „U vás je všechno takové oficiální, předem ohlášené. K nám přijdete na úřad, že chcete toho a toho a hned vás za ním pustí. Na druhou stranu kolikrát pak nemá moc času se vám věnovat,“ vysvětluje dívka.

Do Plzně byla vyslána s jasným cílem. Rozšířit další spolupráci mezi dvěma kraji, jejichž partnerství bylo dojednáno již v roce 2008. „Zajímavé je, že jak u vás, tak u nás je ve vedení kraje sociální levice a oba kraje také spravují ženy. Nyní jsem zjišťovala, jaký by měly školy zájem o výměnné pobyty a další akce,“ uvádí Émilie, která zde měla vytvořit vztahy a poznat prostředí.

Teď už ví, že zájem z české strany je obrovský, protože tady se francouzsky studenti učí, ve Francii ale o češtině nic nevědí. „To by bylo dobré změnit. Když jsem se sem chystala, chtěla jsem se naučit pár slov česky, ale neměla jsem vůbec možnost kde,“ říká studentka. Do Plzně se vrátí s konkrétnější představou zase v květnu.

V rámci česko–francouzské spolupráce se již uskutečnila řada aktivit v oblasti kultury, sportu i turismu. Je domluvené, že Besancon například navštíví hokejisté z Klatov, francouzští sportovci v Klatovech již byli.