Objekt město nechalo opravit za 22 milionů korun a vzniklo tu zázemí pro 21 strážníků. Služebna má i sál pro konání akcí pro veřejnost, například seniorských akademií. Podle primátora Martina Zrzaveckého (ČSSD), který má na starost bezpečnost ve městě i městskou policii, je služebna náhradou za nedostačující prostory v doubravecké Radiové ulici, odkud se sem strážníci přesunuli.