„Stoletá snaha o rehabilitaci a rozvoj Mariánské Týnice zůstane trvalým odkazem dalším generacím. Hodnota, která zde díky umu, zručnosti a zdatnosti všech zúčastněných vznikla, daleko přesahuje finanční náklady. Krajinotvorný význam této dnes již národní kulturní památky přesahuje naši dobu a je trvalým vkladem krásy, harmonie a duchovní síly do české krajiny. Dokončení projektu po třech stoletích je nepochybně zázrakem, jedním z těch, které se v tomto místě děly a dějí,“ uvedla ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Irena Bukačová.

Slavnostní završení projektu dostavby ambitu se uskutečnilo v pátek 10. září v prostorách Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, kde byl slavnostně projekt zakončen a nové prostory oficiálně otevřeny za přítomnosti zástupců Plzeňského kraje, Národního památkového ústavu, Evropské komise v ČR, dodavatelů a projektantů.

Realizace projektu začala v roce 2017. Celkové náklady na dostavbu ambitu činily 57,5 milionů korun. „Velký dík patří především paní ředitelce Bukačové, díky jejíž aktivitě se podařilo dokončit to, co bylo započato opatem Tyttlem před třemi sty lety. Samotná dostavba východního ambitu ale není jen naplněním tohoto cíle - dostavět Mariánskou Týnici dle původního historického Santiniho návrhu. Díky této národní kulturní památce se změnil i pohled na krajinu v Mariánské Týnici, je to i obnova poutního místa a dokončení významné památky. Mariánská Týnice tak může být inspirací a určitou nadějí i pro ostatní místa nejen v našem kraji,“ zhodnotil náměstek hejtmanky pro kulturu a památkovou péči Marek Ženíšek.

Celý projekt byl realizován od září 2017 do června 2021. Celkové náklady 57,5 milionů korun významně podpořila dotace EU z programu IROP ve výši 42,4 milionů korun. Kraj financoval projekt částkou 13,7 milionů korun jakožto zřizovatel muzea. Samotné muzeum pak přispělo na projekt částkou 1,4 milionů korun.

Cíle projektu byly velmi rozsáhlé. Šlo především o dostavbu východního ambitu a obnovu areálu v Mariánské Týnici dle původního návrhu architekta Jana Blažeje Santini-Aichla, posílení ochrany památky a jejího zabezpečení výstavbou ambitu, který areál stavebně uzavře. Neméně důležitou součástí bylo řešení nevyhovujícího stavebně-technického stavu přiléhající kaple Korunování Panny Marie, obnova exteriéru a interiéru památky a zahrady, vznik nového návštěvnického okruhu, rozšíření stávajícího kamerového a zabezpečovacího systému a v neposlední řadě digitalizace památek a mobiliářů.