Již teď se za zhruba miliardu korun opravuje železniční stanice Pačejov-nádraží. Tato akce ale nevyvolává jen nadšení. Někteří obyvatelé této obce kritizují prašnost i hluk stav-by a marně volají po proti-hlukových zábranách. Ty Správa železniční doprav-ní cesty (SŽDC) stavět nehodlá.

NOVINKY V PAČEJOVĚ

Důvodem rekonstrukce pačejovské stanice je odstranění propadů rychlosti a tím i zkrácení jízdních dob na této trati. „Dalším cílem stavby je rekonstrukce stávajících nástupišť s vyřešením bezbariérového přístupu k nástupištím. Bude zvýšen komfort pro cestující při nastupování do vlaků a vystupování z nich a bude zvýšena bezpečnost cestující veřejnosti,“ informovala mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová s tím, že v rámci stavby bude řešen podchod pro cestující v Pačejově, dva železniční mosty a devět propustků. U dvou silničních nadjezdů budou instalovány nové ochranné sítě podle polohy trakčního vedení a zábradelní svodidla.

BOJÍ SE HLUKU RYCHLÝCH VLAKŮ

Práce na modernizaci, které se už rozběhly, ale výrazně komplikují život například obyvatelům pačejovské lokality Na Prackách, kde lidé bydlí v těsném sousedství kolejí. „O začátku stavby jsme se dozvěděli, až když najednou někdo vysekal veškeré křoviny, které tvořily hlukovou a prachovou barieru u trati,“ posteskl si tamní obyvatel Petr Chalupa. Jeho žena Lucie doplnila, že zrušení této přirozené zábrany pro ně znamená denně obrovské množství prachu na zahradě i v domě. „Stavba je hned za plotem. Někdy je to velmi náročné, pracuje se i v noci, a to hodně hlučně. Někdy se nedá přijet nebo vyjet, neboť na příjezdové cestě je těžká technika. Musíme čekat, trvalo to už i tři hodiny,“ řekla Deníku Chalupová a dodala: „My samozřejmě chápeme, že modernizace je potřebná, ale trápí nás, že se nepočítá s žádnými protihlukovými nebo protiprachovými zábranami. To nás nemile překvapilo, s tratí těsně sousedíme. Jde i o bezpečnost dětí a lidí, kteří chodí kolem.“

ZÁBRANY NECHTĚJÍ

S manželem se Chalupová shoduje v tom, že měla být v tomto ohledu agilnější obec Pačejov. Starosta Jan Vavřička ale Deníku řekl, že v první řadě se měli starat manželé Chalupovi, kteří podle něj měli dostatek času se ke stavbě vyjádřit. „Vlak tam jezdí 150 let, nikdy tu žádné protihlukové zábrany nebyly. A já, jak znám názory, tak je většina občanů ani nechce, nemají zájem se dívat do betonových stěn,“ řekl Vavřička. S tím souhlasí například Miroslav Žitník ze sousedních Olšan, který sice bydlí v samém sousedství rekonstruované trati, ale zábrany nechce. „Nestojíme o ně. A nejsme sami,“ řekl Deníku.

Protihlukové zábrany v Pačejově ani Olšanech skutečně nebudou. „Nové koleje a nová vozidla představují menší hlukovou zátěž, která se pohybuje pod normou a nedosáhne hranice pro výstavbu protihlukových stěn. Proto se s nimi nepočítá. Po dokončení stavby lze udělat měření hluku a rozhodnout o dalším postupu. Může se udělat dílčí opatření, jako je výměna oken, nebo variantně řešit protihlukové stěny,“ připustila Pistoriusová.

Starosta Vavřička doplnil, že po dokončení stavby uvede firma všechny silnice do původního stavu. A během stavby se bude snažit, aby lidé v okolí trpěli co nejméně. Například se za sucha bude kropit, aby tolik nelétal prach.

START ZA ČTYŘI ROKY

Modernizace celé trati České Budějovice – Plzeň by měla odstartovat v roce 2023. „Záměr je rozdělen do tří staveb – „Modernizace tratě Horažďovice předměstí (mimo stanici) – Plzeň-Koterov (mimo st.)“, „Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně st.) – Písek město (včetně st.)“ a „Modernizace tratě Protivín (mimo st.) – Horažďovice předm. (mimo st.)“. Mimo to první stavba řeší zdvoukolejnění (zkapacitnění) úseku Plzeň-Koterov – Nepomuk pro zavedení konceptu na příměstskou dopravu v uzlu Plzeň vedenou moderními elektrickými jednotkami a druhá stavba dotažení elektrizace do stanice Písek – město za účelem zavedení konceptu přímých moderních elektrických jednotek vedených v úseku České Budějovice – Písek,“ uvedla Pistoriusová. Doplnila, že pokud nedojde k žádným komplikacím při projednávání a nenastanou průtahy při všech administrativních úkonech, měly by být první dvě stavby dokončeny v roce 2026, třetí o rok později. Výši nákladů ani způsob financování mluvčí SŽDC nesdělila.