Z tohoto důvodu již bylo teplejší počasí a tvoření s dětmi mohlo proběhnout na zahradě Kulturního domu Úherce. Začátek akce byl od 14:30 hodin a jen dětí přišlo na 30. Hlavním úkolem byla výroba kraslic, jejich zdobení, malování a barvení vajíček a pro kluky výroba pomlázek. Pravdou je, že ne vždy se pomlázka povede, tak jak je vidět na jednom z obrázků. Hlavním instruktorem v pletení pomlázek byl opět Václav Matoušek a ruku k dílu přiložil i Vlastimil Blažek. Zájem o pletení pomlázek byl opět velký, jen kvalitního proutí bylo i letošní rok málo. Obec Úherce udržuje  30 stromů vrby, ale někdo chodí vybírat to nejlepší proutí s velkým předstihem.

Malování vajíček se i tentokrát vydařilo, za což patří dík všem, kteří se na organizaci podíleli a obzvlášť Pavlíně Karáskové, která na organizaci měla největší podíl. Každé z dětí si pak na zahradě kulturního domu hledalo ten svůj balíček od zajíčka, který jako vždy sponzorovala Obec Úherce.

O Velikonočním pondělí vyrazilo po Úhercích na desítky koledníků od nejmenších po dospěláky. Každý si přišel na své. Vyšupaná děvčata budou celý rok pěkně běhat, koledníci pak domů donesli vajíčka, sladkosti a pomlázku s pentlemi, aby nezapomněli, v kolika domácnostech byli.

Vlastimil Blažek