V jejich škole se totiž konal projektový den s názvem Den s hasičským záchranným sborem. Žáci si prohlédli hasičskou techniku a při praktických ukázkách se seznámili s využitím techniky při zdolávání mimořádných událostí, například při záchraně osob z výšky.