Pro překonávání překážek se při parkouru využívají skoky, běh, lezení, šplh, pohyby ve visu za ruce i akrobatické prvky. Na návrzích podoby překážek se podíleli plzeňští parkouristé. Hřiště má přes 600 čtverečních metrů a radnice za něj zaplatila skoro šest milionů korun. Jeho provoz ale nebude zcela volný, stanoví se tu provozní hodiny a tréninkový režim.